Activiteiten

  • Onderhoud in de Driehoek 2015

Publieksactiviteiten
We zijn op allerlei manieren actief. In de eerste plaats om het Bentwoud toegankelijk te maken voor iedereen die wil genieten van de natuur. We hebben:
– de Bentwoud Buitendag georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. Een middag in juni vol buitenactiviteiten voor jong en oud.
– een Plan voor paden in het Bentwoud juni 2015 samen met de overheden ontworpen, zodat zoveel mogelijk mensen op hun eigen manier kunnen gaan genieten;
– een negental mooie wandelroutes in het gebied voor u samengesteld. Die kunt u per route downloaden;
– een Fietsroute langs monumenten rond het Bentwoud samengesteld;
– een voorstel voor benaming van paden in het Bentwoud;
– ons ingezet voor een voetgangersbrug over de N 209, zodat wandelaars uit Zoetermeer veilig en en zonder grote omwegen vanuit de Driehoek naar het oostelijk deel van het Bentwoud kunnen lopen;
– ons sterk gemaakt de toegangswegen Boslaan en Wilde Veenenpad veiliger te maken.

Een aantal van onze leden is actief als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer, de beheerder van het Bentwoud. Zij organiseren activiteiten zoals een sprookjeswandeling voor kinderen, een snertwandeling, of een wandeling voor liefhebbers van poëzie (lees Gedichtenbundel geïnspireerd door het Bentwoud 2013). Weer anderen helpen mee in het beheer van het Bentwoud, controleren van de paden of het inventariseren van flora en fauna.

Waarnemingen
Als je regelmatig een wandeling maakt in het Bentwoud zie je het groeien. Klaas Kuit doet dat en deelt zijn waarnemingen over planten en dieren via onze site. Een selectie over de laatste vijf jaar vindt u in de fraaie brochure Waarnemingen in het Bentwoud (juni 2016). Heeft u ook iets leuks gezien in het Bentwoud? Vertel uw verhaal en stuur als het even kan een foto mee naar kckuit@hotmail.nl 
Of neem eens een kijkje in de presentatie over Zweefvliegen in het Bentwoud.

Uitgangspunten voor ontwerp N207
De provincie Zuid-Holland organiseert bijeenkomsten voor het ontwerp van de N207 Zuid bij Waddinxveen en Boskoop. De vereniging is hiervoor uitgenodigd. De vereniging is gekant tegen de aanleg van de weg. Voor onze deelname aan de bijeenkomsten hebben we uitgangspunten voor het ontwerpen van de N207 opgesteld. Schematisch:
ontwerpprincipes plaatje

Verbinding Gouwebos-Bentwoud
De vereniging heeft aan wethouder De Jong van Waddinxveen het Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud aangeboden. Het is een voorstel voor een wandel- en fietsverbinding tussen beide gebieden. Nu is voor mensen uit Waddinxveen het Bentwoud minder goed bereikbaar dan uit andere plaatsen. Als de N207 Zuid er komt, wordt dit nog slechter. Het voorstel van de vereniging biedt een oplossing en opent tegelijkertijd nieuwe recreatieve mogelijkheden.

N 207 Zuid
De vereniging heeft een Zienswijze VVB MER Planstudie N207 ingediend. De Samenvatting Zienswijze VVB MER Planstudie N207 kunt u nalezen. Eerder hebben we ons algemene standpunt verwoord: Standpunt Vrienden Bentwoud over N207 Zuid.
De provincie Zuid-Holland heeft een besluit genomen voor het toekennen van een onderzoekskrediet ter voorbereiding van het voorkeursbesluit over de verlengde Bentwoudlaan. De vereniging heeft ook hier haar opvattingen gepresenteerd. Lees de tekst waarmee op 29 juni 2016 is ingesproken bij Provinciale Staten