Fiets op Open Monumentendag rond het Bentwoud

Pak op Open Monumentendag 10 september de fiets om te genieten van kenmerkend erfgoed rond het Bentwoud, zoals boerderijen, molens, kerken, en een watertoren. De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft ook dit jaar een fietsroute samengesteld langs 19 monumenten in Benthuizen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De route voert je over oude veendijken met prachtig zicht op het zich ontwikkelende bosgebied en gaat ook door het Bentwoud. De gereedgekomen fietspaden in het Bentwoud, en ook de toekomstige, staan in de folder.

Gratis folder
De gratis folder Fietsroute Monumenten rond het Bentwoud ligt op zaterdag 10 september voor je klaar. Je kunt hem dan krijgen in één van de volgende opstapplaatsen:
– Dorpshuis/eetcafé De Tas in Benthuizen (De Dam 3),
– Floragebouw in Boskoop (Parklaan 4),
– De Egelantier in Hazerswoude-Dorp (Raadhuisplein 1),
– Stadsboerderij De Weidemolen, Zoetermeer-Oosterheem (Burgemeester Middelberglaan 2).
Deze gelegenheden zijn die dag speciaal voor ons vanaf 10.00 uur open! Wij adviseren om uiterlijk 13.00 uur te vertrekken om van de monumenten te kunnen genieten.
Op de genoemde plaatsen vind je op Monumentendag ook extra informatie over de open monumenten langs de route.

Gezellig met elkaar fietsen
Vind je het gezellig om met meer mensen te fietsen? Dat kan: om 11.00 uur nemen de Vrienden van het Bentwoud je mee. We starten vanaf De Tas in Benthuizen.

Een bootsmannetje in de Tweede Tocht

Je komt ze op de gekste plekken tegen. Niet alleen in de sloot, maar ook in diepe regenplassen. Zelfs in het zwembad kun je ze ’s morgens plotseling aantreffen. Het bootsmannetje is een waterinsect dat niet alleen snel en behendig zwemt, maar ook goed kan vliegen en daardoor soms op onverwachte plekken belandt. Hij behoort tot de orde der wantsen. Deze dieren hebben een zuigsnuit waarmee sommige soorten plantensappen opzuigen. Andere hebben het op dierlijke prooien voorzien. Tot deze tweede categorie behoort het bootsmannetje. Met wat fantasie heeft zijn lichaam iets weg van een klein bootje en met zijn lange, door stugge haartjes op roeispanen lijkende poten beweegt hij zich snel door het water op zoek naar prooi. Deze bestaat uit jonge visjes, amfibielarven en andere kleine waterdieren. Opvallend is dat het bootsmannetje op zijn rug zwemt.
rugzwemmer nimf
Hieraan heeft hij zijn tweede naam “rugzwemmer” te danken. Wantsen kennen geen worm- of rupsachtig larvestadium. De jonge dieren, de nimfen, vervellen een aantal malen. Na elke vervelling lijken ze weer een beetje meer op het volwassen dier. Ook wie onder water leeft heeft zuurstof nodig. Daarom komt het bootsmannetje regelmatig even naar het wateroppervlak om lucht te “tanken”. Met een voorraadje lucht tussen de stugge haartjes aan de buikzijde kan hij weer enige tijd onder water blijven. Deze luchtvoorraad geeft het diertje een zilverachtig uitziende buikzijde. Dit is bij meer waterinsecten te zien. De foto toont een nimf, die net als het volwassen dier even aan de oppervlakte komt om zijn luchtvoorraad te verversen.

Een wereldreiziger: de distelvlinder

Een paar keer was ik de distelvlinder de afgelopen jaren in het Bentwoud tegengekomen. Het maken van een bruikbare foto lukte echter steeds niet. Het dier is erg wantrouwig en bovendien sterk en snel. In luttele seconden kan hij uit het zicht verdwenen zijn. Dat mag ook wel, gezien zijn leven als trekvlinder. In het voorjaar komen de distelvlinders naar onze streken vanuit Zuid-Europa en Afrika. Hierbij maken ze handig gebruik van de wind. Deze moet uiteraard wel de goede kant op waaien, zodat het aantal distelvlinders enorm kan variëren.
Distelvlinder
Het schijnt dat een invasie van distelvlinders vaak samengaat met het onze kant op waaien van Saharazand. Dit fijne, zand kan soms als een roodbruin stoflaagje op auto’s, buiten hangend wasgoed etc. worden waargenomen. De distelvlinder plant zich in het noorden voort, maar ook onderweg kan de vlinder zich al voortplanten. In het najaar is het zaak terug te vliegen naar warme streken. Zowel de rupsen als het volwassen dier overleven een noordelijke winter niet. De afstanden die worden afgelegd zijn enorm voor zo’n klein diertje. Ook op IJsland is de distelvlinder waargenomen en ooit las ik dat hij soms even uitrust op schepen die op volle zee varen.
Begin juni waren er in het Bentwoud plotseling enorm veel distelvlinders. Ze zijn waarschijnlijk hier geboren want ze zagen er stuk voor stuk fris en onbeschadigd uit. Merkwaardig was dat het fotograferen heel makkelijk ging. De nectar uit de rode klaver waarvan ze snoepten was blijkbaar zo lekker dat ze voor gevaar even geen oog hadden.

De tiendoornige stekelbaars: een echte driftkikker

Bij de werkzaamheden tot voltooiing van het Bentwoud behoort het omhoog brengen van de waterstand. Hiermee wordt de zogenaamde zoute kwel tegengegaan. In laaggelegen poldergebied heeft diepgelegen grondwater de neiging omhoog te willen komen. Dit water kan zout bevatten uit de tijd dat de polders nog zee waren. Ook kan zeewater onder dijken en duinen door op grote afstand van de zee in laaggelegen gebied de neiging hebben naar de oppervlakte te komen. Door in sloten en plassen de waterstand te verhogen wordt door de “dikkere laag” zoet water het brakke water beneden gehouden. Of de bomen blij zijn met de hogere waterstand valt nog te bezien. De bodem van het Bentwoud is al erg nat en de bomen hoeven niet diep te wortelen om aan water te komen. Dit maakt ze erg gevoelig voor omwaaien. Nog meer water rond de wortels kan bovendien verstikkend werken.
Tiendoornige stekelbaars kck 300416
Voor het waterleven in het Bentwoud is de hogere waterstand een zegen. Een mooi voorbeeld is de tweede tocht, die van oost naar west door het gebied loopt. Het water staat nu een stuk boven de steile oude beschoeiing, zodat er een combinatie is ontstaan van diep water in het midden en ondiep water langs de oever. Dit ondiepe water vormt een ideale kraamkamer voor vissen en andere waterbewoners. Beschermd door waterplanten en oeverbegroeiing kan hier aan de voortplanting worden gewerkt. Een eerste onderzoekje leverde de ontmoeting op met een volwassen snoek, enkele jonge voorntjes, een “snoeklarve” van nog geen twee centimeter lang en enkele tiendoornige stekelbaarsjes. Dit laatste visje neemt het trouwens niet zo nauw met de waterkwaliteit. Als er genoeg te eten is, zoals muggenlarven is deze waterbewoner al snel tevreden. Hij jaagt echter op zicht, dus een zekere helderheid van het water is wel nodig. Om zich voort te planten heeft dit visje bovendien een dichte begroeiing van waterplanten nodig. Hierin bouwt het mannetje een nestje van plantendelen. Met verleidelijk baltsgedrag lokt hij hier een vrouwtje in, dat wordt weggejaagd nadat zij eitjes in het nest heeft gelegd. De vader blijft vanaf dat moment zijn nageslacht fanatiek bewaken en verdedigen tegen alles wat in de buurt komt. In het voortplantingsseizoen is het mannetje donker gekleurd, terwijl de drie stekels aan zijn onderzijde bijna fluorescerend licht zijn. Op de foto is te zien hoe een mannetje een vrouwtje aanvalt. Terecht: ze zou zomaar haar eigen kinderen kunnen opeten.

Kom naar het Bentwoud Festival op zaterdag 18 juni

Op zaterdag 18 juni is het Bentwoud Festival. Met het festival wordt de officiële opening van het Bentwoud op feestelijke wijze ingeluid. Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er op het festivalterrein, ten zuiden van de golfbaan Bentwoud, tal van activiteiten voor jong en oud. Muziek en een hapje en een drankje is er tot 20.00 uur. Het belooft een prachtige dag te worden! U komt toch ook?

Het Bentwoud Festival wordt georganiseerd door de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer en de Vrienden van het Bentwoud. De partijen zetten zich samen in om een goedgevuld festival te presenteren, met voor ieder wat wils.

Het Bentwoud
Het Bentwoud ligt op het grondgebied van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, tussen Zoetermeer, Benthuizen, Waddinxveen en Boskoop in. Het is een uniek natuur- en recreatiegebied van ruim 800 hectare. Het Bentwoud is het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. Hoewel het bos nog volop in ontwikkeling is, zijn er nu vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden.

Het Bentwoud biedt bewoners uit de omgeving ruimte voor rust en ontspanning en tal van recreatiemogelijkheden voor jong en oud, zoals een speelbos en een golfbaan. Het is een prachtig natuurgebied waar de regio trots op mag zijn. Staatsbosbeheer beheert het Bentwoud.

Festivalprogramma
Het publiek kan komen genieten van verschillende activiteiten en acts. Een greep uit het programma (onder voorbehoud):
Informatiemarkt
Zien, proeven en doen. Het kan allemaal op onze uitgebreide informatiemarkt. Kom meer te weten over het Bentwoud bij de organisatoren van het festival. Of bezoek de stands van o.a. de Imkersvereniging Groene Hart, Stichting Egelopvang Boskoop en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

Silent disco
Twee dj’s, 150 koptelefoons: gooi de heupen los en laat je verrassen door de fijne dansmuziek van de silent disco. Lekker dansen, midden in het Bentwoud!

Bentwoud survivalparcours
Voor de echte waaghalzen hebben we een uitdagend parcours samengesteld met een tokkelbaan, klimwand en survivalbaan. Durf jij het aan om maar liefst 70 meter over het festivalterrein te roetsjen?

Wandelroutes
Atletiekvereniging AV ’47 uit Boskoop organiseert drie wandelroutes langs het festivalterrein, via het atletiek- en wandelpad van de vereniging. De tochten zijn 5, 11 en 15 kilometer lang. De tochten starten tussen 9.00 en 11.30 uur op het Sportpark Hoogeveenseweg in Boskoop.

En verder: optreden van Circus Nevermind, dronevliegen over het Bentwoud, diverse muzikale acts: o.a. Harpe Davids en verschillende bandjes, illusionist Dan Lefay van de Magische Winkel, workshop van professionele streetrunners, georganiseerde wandeltochten van de Vrienden van het Bentwoud, boomstammen zagen en houtsculpturen maken, geocaching met nieuwe caches, schminken, springkussen, trampolines, knutselen, reizende tentoonstelling Bentwoud en diverse foodtrucks met biologisch eten en drinken.

Kom met de fiets
Kom vooral met de fiets naar het festivalterrein. Zo kunt u direct genieten van de mooie omgeving. Komt u toch met de auto? Het is niet mogelijk te parkeren op het festivalterrein. U kunt wel parkeren bij de voetbalverenigingen BSC 68 (Benthuizen) en DSO (Zoetermeer) en de stadsboerderij De Weidemolen (Zoetermeer). Vanaf hier is het circa 15 minuten lopen naar het festival. Vanaf DSO en De Weidemolen kunt u ook met een huifkar naar de festivallocatie worden gebracht. Vanaf atletiekvereniging AV ’47 (Boskoop) gaat er een pendelbusje.

Op www.bentwoud.nl vindt u het festivalprogramma en een plattegrond van het Bentwoud. Bekijk ook onze Bentwoud Festival-evenementenpagina op Facebook (via provincie Zuid-Holland).

De bergeend: lekker baggeren

De vogel die hier zo parmantig voor een dikke Canadese gans langs stapt is een bergeend. Een mannetje om precies te zijn, te herkennen aan de dikke rode knobbel aan de basis van zijn snavel.
Bergeend kck 11 04 2016
Het vrouwtje heeft die niet, maar ziet er verder hetzelfde uit. Zij mist de schutkleur die de meeste vrouwtjeseenden hebben. Omdat de bergeend van origine een holenbroeder is, heeft zij die ook niet zo nodig. Oorspronkelijk is de bergeend een vogel van de kust en de duinen; van “the Dutch mountains”. Hier broedt de vogel graag in verlaten konijnenholen. Wanneer deze er niet zijn moet de bergeend genoegen nemen met een nest in dichte begroeiing. Er zijn in Europa legio plekken zonder konijnenholen waar de bergeend alternatieve nestelplekken benut. In recente publicaties over de vogel wordt nogal eens geconstateerd dat hij de laatste jaren steeds meer landinwaarts wordt aangetroffen. Aardig om te weten is dat dit ook al geconstateerd werd in de zesde druk van de vogelgids “Zien Is Kennen” uit 1962. Hoewel het een flink beest is, valt de bergeend niet onder de ganzen. Hij heeft een specifieke manier van voedsel zoeken. Stampend en baggerend door ondiep water eet hij losgewoelde plantendelen en opgeschrikte waterdiertjes. Knap dat hij zijn verenkleed zo mooi schoon houdt.

De krakeend

Vanuit de verte is de krakeend nauwelijks te onderscheiden van de vertrouwde wilde eend. Vooral de vrouwtjes lijken erg op elkaar. Een van de kenmerkende verschillen vormt de spiegel op de vleugels. Dit is het opvallende gekleurde vlakje dat veel eendenvleugels siert. Bij de wilde eend is dit iriserend blauw, terwijl het bij de krakeend wit is. De mannetjes missen bovendien de voor de wilde eend zo kenmerkende groene kop.
krakeend kck 11 03 16
Krakeenden zijn planteneters. Ze houden van een afwisselende rijke oevervegetatie. Ze kunnen in het water op hun kop staand –grondelend- of slobberend met hun snavel over het wateroppervlak worden gezien. De krakeend wordt ook wel kort maar krachtig krak genoemd. De naam kan te maken hebben met het geluid van het mannetje, dat wel wordt omschreven als een neuzelig, krakend knorren. Als het ’s winters niet te koud is overwinteren er duizenden krakeenden in Nederland. Wordt de kou ze te gortig, dan trekken ze naar het zuidwesten van Europa. Vroeger was de krakeend een zeldzame broedvogel in onze streken. Tegenwoordig komt hij steeds meer voor. Sommigen verwachten zelfs dat ze de wilde eend ooit in getal zullen evenaren.

Plan aangeboden voor verbinding Gouwebos met Bentwoud

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft aan wethouder De Jong van Waddinxveen een voorstel aangeboden om een wandel- en fietsverbinding te maken tussen Gouwebos en Bentwoud. Nu is voor mensen uit Waddinxveen het Bentwoud minder goed bereikbaar dan uit andere plaatsen. Als de N207 Zuid er komt, wordt dit nog slechter. Het voorstel van de Vereniging biedt een oplossing en opent tegelijkertijd nieuwe recreatieve mogelijkheden.

Waddinxveners meest gedupeerd
In de huidige plannen eindigt het Bentwoud precies daar waar het Gouwebos begint, zodat er niets overblijft van een samenhang tussen de beide groengebieden. Dit is een gevolg van de eerdere bezuinigingen waardoor het Bentwoud sterk aan omvang heeft ingeboet. De Waddinxveners zijn door de inkrimping het meest gedupeerd, omdat het Bentwoud voor hen veel verder weg komt te liggen en zeer matig bereikbaar is. In de plannen is de dichtstbijzijnde toegang voorzien in Boskoop ten noorden van de rotonde Noordeinde / Snijdelwijklaan. “Vergeleken met de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud komt Waddinxveen er zeer bekaaid vanaf”, zegt Kees Bot, de initiatiefnemer voor dit plan.
Mogelijke verbinding Gouwebos-Bentwoud vanuit de lucht
Voorstel voor een recreatieve en ecologische verbinding
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud wil de bereikbaarheid van het Bentwoud voor de inwoners van Waddinxveen verbeteren. De vereniging stelt voor een recreatieve en zo ecologisch mogelijke verbinding tot stand te brengen tussen het Gouwebos en het Bentwoud. Dat kan door het Lindelaantje in het Gouwebos te verlengen naar het Bentwoud en deze verbinding in een robuuste groenstrook te situeren. De recreatieve aantrekkingskracht van zowel Gouwebos als Bentwoud krijgt daarmee een impuls, en er ontstaan nieuwe kansen. Zo kan een OV-wandeling van meer dan 10 kilometer worden uitgezet door de beide groengebieden tussen station Waddinxveen-Noord en de Randstad Rail in Zoetermeer. Bovendien krijgt het Bentwoud-Oost in dit voorstel op de koop toe een parkeergelegenheid in de vorm van de bestaande parkeerplaats aan het Lindelaantje, nabij het Noordeinde.

Lees het volledige voorstel: Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud

De haas: een knager die geen knaagdier is

Hazen en konijnen behoren tot de haasachtigen. Het zijn geen knaagdieren. Het verschil zit hem in het gebit. Dicht achter de grote hazentanden voor in de bek zitten nog een paar kleine stifttandjes verscholen. Deze maken het verschil met knaagdieren zoals b.v. ratten, muizen en bevers. Ook de kauwbeweging is bij hazen en konijnen anders dan bij knaagdieren. Ze vermalen hun voedsel in een rondgaande beweging, terwijl bij de knaagdieren de onderkaak van voor naar achter beweegt. En over kauwen gesproken: Hazen en konijnen doen aan coprofagie. Dit is het eten van de eigen keutels. Eén reisje door het darmkanaal is niet voldoende om alle benodigde stoffen uit de voeding te halen. Hiervoor is een tweede ronde nodig.
Haas
Hazen zijn vooral actief in de schemering en ’s nachts. Overdag verschuilen ze zich in hun leger, een laag gelegen plekje tussen de vegetatie. De paartijd, die rond februari begint, wordt bij hazen de rammeltijd genoemd. Lees verder De haas: een knager die geen knaagdier is

Voetgangersbrug over N 209 bij Bentwoud krijgt vorm

Onder het toeziend oog van mensen van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud zijn donderdagnacht 3 maart 2016 delen van de nieuwe voetgangersbrug over de N 209 geplaatst. De vereniging heeft er sterk voor gepleit dat voor wandelaars deze verbinding tussen het oostelijk en het westelijk deel van het Bentwoud tot stand zou komen. De overheden hebben hier positief op gereageerd. De vereniging is er blij mee dat de brug binnen afzienbare tijd in gebruik kan worden genomen.
Plaatsen deel voetgangerbrug
Om 23:00 uur was men klaar met de voorbereidingen voor het plaatsen van de brugliggers en de trappen van de brug. Vervolgens reed de eerste oplegger met de eerste brugligger onder de hijskraan van Mammoet. Een half uur later lag het de eerste ligger al op de pijlers. Om middernacht lag ook de tweede pijler op zijn plek, een echt precisiewerkje, mede vanwege de bomen die langs de weg staan. Hierna waren de trapdelen aan de beurt. De komende weken wordt de brug verder afgewerkt.