Gebruikersplatform

Het Gebruikersplatform Bentwoud is een initiatief van gebruikers en omwonenden van het Bentwoud, van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud en van Staatsbosbeheer. Het is een platform voor het uitwisselen van informatie en gedachtevorming over het Bentwoud. Onderwerpen die aan de orde komen gaan over de verdere ontwikkeling van het Bentwoud, het beheer, de natuurwaarde, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten. In een convenant zijn de afspraken vastgelegd. Wil je een bijeenkomst van het Gebruikersplatform bijwonen of meer informatie? Stuur een mail naar de secretaris.

Het Gebruikersplatform komt vijf keer per jaar bij elkaar, altijd in of bij het Bentwoud. De bijeenkomsten zijn gewoon openbaar. Iedereen is van harte welkom!
De bijeenkomsten vinden dit jaar plaats in De Tas in Benthuizen van 19.30 – 21.30 uur op de volgende donderdagen:
– 7 september;
– 9 november.

De meest recente verslagen zijn: verslag 7 september 2017, verslag 11 mei 2017, verslag 9 maart 2017, Verslag bijeenkomst 12 januari 2017, verslag bijeenkomst 10 november 2016, Verslag bijeenkomst 8 september 2016, Verslag 19 mei 2016,Verslag GG Bentwoud 10 maart 2016 ,Verslag GG Bentwoud 15 januari 2016.