Jaarlijks archief: 2015

Padenplan voor Bentwoud aangeboden aan provincie

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft een voorstel voor paden in het Bentwoud aangeboden aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. Omdat er geen geld is om het hele plan in een keer uit te voeren geeft de vereniging zeven prioriteiten aan. De vereniging hoopt dat de provincie zal instemmen met het voorstel.

Padenplan
Een aantal leden van de vereniging heeft samen met ambtenaren van de provincie en van Staatsbosbeheer gewerkt aan het Plan voor paden in het Bentwoud juni 2015. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen op hun eigen manier van het gebied kunnen gaan genieten. Fietsen, paardrijden, wandelen op paden waar honden los mogen, wandelpaden met de hond aangelijnd, maar ook stukken waar geen honden mogen komen om daar dieren en natuur beter de ruimte te geven. Een van de actieve leden is Cor Groenendijk. “Ik ben zeer tevreden over de manier waarop we hier samen met de ambtenaren van de provincie en Staatsbosbeheer aan gewerkt hebben”, zegt hij. “Wandelaars, fietsers en paardrijders hebben een verschillende snelheid. Het was een stevige puzzel om dat zo goed mogelijk uit elkaar te houden.”

Prioriteiten
De zogenaamde Driehoek Benthuizen-Zoetermeer is klaar. Het plan van de vereniging heeft dan ook betrekking op het deel van het Bentwoud ten oosten van de N209. Dit strekt zich uit van Zoetermeer tot Boskoop/Waddinxveen. Dat deel van het Bentwoud wordt tot midden 2016 door de overheid voorzien van een basisinrichting. Het padenplan gaat veel verder en kijkt naar de toekomst. In het plan heeft de vereniging zeven prioriteiten aangegeven voor de aanleg van paden voor het geval er extra financiële middelen beschikbaar komen (Prioriteiten in het plan voor paden juni 2015 en Prioriteiten in het plan voor paden juni 2015, toelichting). Bovenaan de lijst staat een voorstel om een pad bij de parkeerplaats te verharden zodat ook minder validen een ommetje kunnen maken. Een ander lid van de vereniging is Ton Homburg zegt daarover: “We moeten aan alle gebruikers denken. Ook mensen die niet zo ver kunnen lopen of een rolstoel gebruiken, moeten van het Bentwoud kunnen genieten”.
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud gaat ook zelf actief op zoek naar mogelijkheden van sponsoring van de aanleg van paden. Een voorbeeld daarvan is het ‘atletiekpad’ bij Boskoop waarvoor al de nodige sponsoring is verworven.

Het winterkoninkje: een kleine gladjanus

Het heeft iets tegenstrijdigs in zich: op een van de eerste zomerse dagen van het jaar de winterkoning tegen het lijf lopen. Klopt die naam wel? Het vogeltje is door zijn geringe massa extreem gevoelig voor hevige kou. In een strenge winter overlijdt een groot deel van deze vogels. Om nog enigszins warm te blijven kruipen ze soms met tientallen exemplaren als een grote bal bij elkaar in een beschutting biedende holle ruimte. Ook het nest is een uit allerlei natuurlijk materiaal gebouwd miniatuurgrotje. Hieraan dankt het winterkoninkje zijn wetenschappelijke naam troglodytes. Holbewoner betekent dit.
Winterkoning
Om de winterse verliezen te compenseren moet het vogeltje extra zijn best doen in het voortplantingsseizoen. Lees verder Het winterkoninkje: een kleine gladjanus

Stap door de sprookjeswereld van het Bentwoud

Op zaterdag 20 juni verandert een deel van het Bentwoud in een sprookjeswereld. De Gebruikersgroep Bentwoud en Staatsbosbeheer nodigen kinderen met hun ouders of opa en oma uit om te ontdekken welke sprookjes er in het bos te vinden zijn. Al struinend over de speciaal uitgezette wandelroute ontdek je de sporen uit de sprookjes. Lekker al wandelend ontdekken en puzzelen in de natuur.
Sprookjestocht_019_door_Monica_Duffels

Wie liep er met zeven mijlslaarzen? Wie zat verstopt achter een rozenhaag? Wie loopt daar in een prinsessenjurk? Weet jij om welk sprookje het gaat? Onderweg kunnen de kinderen verschillende dingen doen en ontdekken. Aan het eind van de tocht staat er limonade en vertelt de Verhalenverteller een prachtig sprookje over het Bentwoud.

Datum: zaterdag 20 juni 2015.
Kosten: €2,50 per kind, begeleidende volwassenen zijn gratis.
Start: tussen 13.00 – 14.00 uur.
Startplaats: parkeerplaats van Staatsbosbeheer in het Bentwoud. Volg de borden P Bentwoud langs de onverharde weg langs de HSL lijn.
Duur: ongeveer anderhalf uur (2,5 km lang)
Aanmelden en betalen (graag gepast) kan bij de startplaats op de dag zelf.

Tip: de route loopt voor een groot deel over een onverhard struinpad en is slecht toegankelijk voor wandelwagens.

LED-verlichting fietspad Bentwoud in werking

Het Joost van der Eijk-pad, fietspad in het Bentwoud door de driehoek Benthuizen-Zoetermeer, heeft LED-verlichting. De gemeente Alphen kondigde dit plan eind maart aan tijdens een bijeenkomst van de Gebruikersgroep Bentwoud. De Gebruikersgroep is blij dat de gemeente zo snel de uitvoering ter hand heeft genomen en dat de verlichting er nu al ligt.
De LED-verlichting is om de tien meter in de as van het fietspad aangebracht. Het zijn zelfstandig  werkende units op zonne-energie  die in de nacht constant branden. Daardoor kunnen fietsers het fietspad in het donker beter volgen waardoor het een stuk veiliger is.

Het verborgen liefdesleven van de akkerpest

Elk voorjaar weer steken vreemde plantjes de kop op. Ze zien een beetje bleek en hebben iets weg van paddenstoelen. Een steel met een kopje er bovenop. Ze hebben nog iets dat aan paddenstoelen doet denken. Wie voorzichtig tegen zo’n kopje tikt zal er soms een wolkje vanaf zien komen. Dit zijn sporen.
Heermoes kck 200415
Veel planten die wij kennen adverteren vrijelijk met hun voortplantingsorganen, die wij kennen als bloemen. Gelokt door fraaie kleuren en verleidelijke geuren helpen insecten het stuifmeel van meeldraad naar stamper te brengen, waarna de plant zaad kan vormen en met wat geluk nageslacht voort brengt. Lees verder Het verborgen liefdesleven van de akkerpest

De gewoonste meeuw van Nederland: de kokmeeuw

Op de lege akkers ten westen van het zogenoemde Hondenbos waan je je even in het Waddengebied. Een laag water bedekt grote delen van het kale land. Foeragerende meeuwen maken het plaatje compleet. Ooit bestonden er serieuze plannen voor een “Bentwad”. Omvangrijke waterbekkens zouden in dienst komen te staan van recreatie, waterberging en het tegengaan van zoute kwel. De plannen verdwenen echter van tafel en het Bentwoud ontwikkelde zich tot wat het voorlopig is.
Kokmeeuw kck 220315
Meeuwen zijn oorspronkelijk vogels van de kuststreken. De zwemvliezen tussen hun tenen wijzen op een leven in en rond het water. Langzamerhand hebben veel meeuwen zich ontwikkeld tot een vogelsoort die onder uiteenlopende omstandigheden en op allerlei plaatsen aan zijn kostje weet te komen. Lees verder De gewoonste meeuw van Nederland: de kokmeeuw

Vroege bij op Groot Hoefblad

Net als bij het klein hoefblad verschijnen de bloemen van deze plant meestal voordat de bladeren zich vertonen. De wonderlijk gevormde bloemen kunnen op de nog kale voorjaarsbodem een wat bizarre aanblik bieden. Het later verschijnende blad kan ons ook verbaasd doen staan. Het doet enigszins denken aan enorme rabarberbladeren. Ik heb de volgroeide plant, die zo’n meter hoog kan worden wel eens “wilde rabarber” horen noemen.
Groot hoefblad kck100315
Probeer niet uit hoe de plant smaakt. Hij richt onherstelbare leverschade aan. Lees verder Vroege bij op Groot Hoefblad

Fietspad Bentwoud in driehoek Benthuizen-Zoetermeer krijgt LED-verlichting

Het Joost van der Eijk-pad, fietspad in het Bentwoud door de driehoek Benthuizen-Zoetermeer krijgt verlichting. Dat heeft de gemeente Alphen aan den Rijn meegedeeld tijdens de bijeenkomst van de Gebruikersgroep Bentwoud op 19 maart 2015. Het gaat om een fietspad dat veel scholieren en forenzen gebruiken als doorgaande route, ook in het donkere seizoen.

De verlichting gaat bestaan uit LED-lampen in het asfalt, en niet uit lantaarnpalen. Verlichting op het Joost van der Eijk-pad is een langgekoesterde wens van de Gebruikersgroep Bentwoud, omdat het veiliger is als het donker is. Dick Stam en Jelle de Kroon uit Benthuizen zijn lid van de Gebruikersgroep en hebben zich hiervoor de afgelopen jaren sterk gemaakt. Geen wonder dat Dick als een tevreden man uit de vergadering kwam. “Dit is een heel mooi bericht,”stelt hij.”We zullen de uitvoering nauwlettend volgen. We zijn natuurlijk pas helemaal tevreden als die verlichting er ook echt ligt”. Dat duurt nog wel even, want de gemeente moet het een en ander financieel en inhoudelijk nog op een rij zetten. De beheerder van het Bentwoud, Staatsbosbeheer, is terughoudend met verlichting in natuur- en recreatiegebieden, maar kan met deze oplossing leven.

Myxomatose: een nare konijnenziekte

Op het nieuw aangelegde betonpad in het hondenbos ligt een dood konijn. Het vertoont geen sporen van een schot hagel of de tanden van een hond. De gezwollen ogen tonen aan dat dit dier hoogst waarschijnlijk het slachtoffer is van de virusziekte Myxomatose.
Ooit was dit een milde ziekte onder Zuid-Amerikaanse konijnensoorten. Toen ter plekke Europese konijnen werden ingevoerd bleek de ziekte voor de nieuwkomers funest te zijn. 99,9% overleefde een besmetting niet. Ter geruststelling: Myxomatose is niet besmettelijk voor honden, katten, cavia’s en mensen.

Konijn gestorven aan myxomatose maart 2015

Toen in 1949 de schapenteelt in Australië ernstig te lijden had onder de vraatzucht van uit Europa geïmporteerde konijnen werd toestemming gegeven deze plaag te bestrijden door invoering van het myxomatosevirus. Dit experiment was erg “succesvol”. Lees verder Myxomatose: een nare konijnenziekte

VIJF PARTIJEN REAGEREN OP OPROEP OVER N 207 ZUID

Vijf politieke partijen reageren op de oproep van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud om duidelijkheid te geven over hun standpunt over de N 207 Zuid. De vereniging stelt het op prijs dat deze partijen hebben gereageerd en vraagt de overige partijen dat ook nog te doen vóór de Provinciale Statenverkiezingen.

In de aanloop naar de Statenverkiezingen heeft de Vereniging Vrienden van het Bentwoud in een open brief aan de politieke partijen in Zuid-Holland gevraagd helderheid te geven over hun opvatting over de plannen voor de N 207 Zuid. De vereniging beschouwt die plannen als de zoveelste inbreuk op het Bentwoud in wording. Vijf partijen hebben gereageerd op de open brief. Groen Links en Jezus Leeft zijn ronduit tegen. De SP schrijft: ‘het gaat inzet voor de onderhandelingen worden. En die plannen gaan van tafel als wij aanschuiven’. De PvdA stelt zich niet te kunnen voorstellen dat de Milieu Effect Rapportage (MER) ruimte voor de N 207 Zuid zal kunnen bieden. De SGP noemt de N 207 een essentiële provinciale verbinding, maar zal de onderzoeken naar alternatieven en de MER afwachten.

De vereniging stelt het erg op prijs dat deze partijen hebben gereageerd. De kiezer kan er zijn voordeel mee doen. ‘Het zou mooi zijn als de overige partijen zich ook zouden uitspreken’, aldus Siep Eilander, voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud.