Jaarlijks archief: 2016

Plan aangeboden voor verbinding Gouwebos met Bentwoud

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft aan wethouder De Jong van Waddinxveen een voorstel aangeboden om een wandel- en fietsverbinding te maken tussen Gouwebos en Bentwoud. Nu is voor mensen uit Waddinxveen het Bentwoud minder goed bereikbaar dan uit andere plaatsen. Als de N207 Zuid er komt, wordt dit nog slechter. Het voorstel van de Vereniging biedt een oplossing en opent tegelijkertijd nieuwe recreatieve mogelijkheden.

Waddinxveners meest gedupeerd
In de huidige plannen eindigt het Bentwoud precies daar waar het Gouwebos begint, zodat er niets overblijft van een samenhang tussen de beide groengebieden. Dit is een gevolg van de eerdere bezuinigingen waardoor het Bentwoud sterk aan omvang heeft ingeboet. De Waddinxveners zijn door de inkrimping het meest gedupeerd, omdat het Bentwoud voor hen veel verder weg komt te liggen en zeer matig bereikbaar is. In de plannen is de dichtstbijzijnde toegang voorzien in Boskoop ten noorden van de rotonde Noordeinde / Snijdelwijklaan. “Vergeleken met de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud komt Waddinxveen er zeer bekaaid vanaf”, zegt Kees Bot, de initiatiefnemer voor dit plan.
Mogelijke verbinding Gouwebos-Bentwoud vanuit de lucht
Voorstel voor een recreatieve en ecologische verbinding
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud wil de bereikbaarheid van het Bentwoud voor de inwoners van Waddinxveen verbeteren. De vereniging stelt voor een recreatieve en zo ecologisch mogelijke verbinding tot stand te brengen tussen het Gouwebos en het Bentwoud. Dat kan door het Lindelaantje in het Gouwebos te verlengen naar het Bentwoud en deze verbinding in een robuuste groenstrook te situeren. De recreatieve aantrekkingskracht van zowel Gouwebos als Bentwoud krijgt daarmee een impuls, en er ontstaan nieuwe kansen. Zo kan een OV-wandeling van meer dan 10 kilometer worden uitgezet door de beide groengebieden tussen station Waddinxveen-Noord en de Randstad Rail in Zoetermeer. Bovendien krijgt het Bentwoud-Oost in dit voorstel op de koop toe een parkeergelegenheid in de vorm van de bestaande parkeerplaats aan het Lindelaantje, nabij het Noordeinde.

Lees het volledige voorstel: Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud

De haas: een knager die geen knaagdier is

Hazen en konijnen behoren tot de haasachtigen. Het zijn geen knaagdieren. Het verschil zit hem in het gebit. Dicht achter de grote hazentanden voor in de bek zitten nog een paar kleine stifttandjes verscholen. Deze maken het verschil met knaagdieren zoals b.v. ratten, muizen en bevers. Ook de kauwbeweging is bij hazen en konijnen anders dan bij knaagdieren. Ze vermalen hun voedsel in een rondgaande beweging, terwijl bij de knaagdieren de onderkaak van voor naar achter beweegt. En over kauwen gesproken: Hazen en konijnen doen aan coprofagie. Dit is het eten van de eigen keutels. Eén reisje door het darmkanaal is niet voldoende om alle benodigde stoffen uit de voeding te halen. Hiervoor is een tweede ronde nodig.
Haas
Hazen zijn vooral actief in de schemering en ’s nachts. Overdag verschuilen ze zich in hun leger, een laag gelegen plekje tussen de vegetatie. De paartijd, die rond februari begint, wordt bij hazen de rammeltijd genoemd. Lees verder De haas: een knager die geen knaagdier is

Voetgangersbrug over N 209 bij Bentwoud krijgt vorm

Onder het toeziend oog van mensen van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud zijn donderdagnacht 3 maart 2016 delen van de nieuwe voetgangersbrug over de N 209 geplaatst. De vereniging heeft er sterk voor gepleit dat voor wandelaars deze verbinding tussen het oostelijk en het westelijk deel van het Bentwoud tot stand zou komen. De overheden hebben hier positief op gereageerd. De vereniging is er blij mee dat de brug binnen afzienbare tijd in gebruik kan worden genomen.
Plaatsen deel voetgangerbrug
Om 23:00 uur was men klaar met de voorbereidingen voor het plaatsen van de brugliggers en de trappen van de brug. Vervolgens reed de eerste oplegger met de eerste brugligger onder de hijskraan van Mammoet. Een half uur later lag het de eerste ligger al op de pijlers. Om middernacht lag ook de tweede pijler op zijn plek, een echt precisiewerkje, mede vanwege de bomen die langs de weg staan. Hierna waren de trapdelen aan de beurt. De komende weken wordt de brug verder afgewerkt.

Klapstuk in het Bentwoud

Klapstuk in het Bentwoud
Vanaf eind november 2015 voelt een voor Nederland zeer schaarse vogel zich goed thuis in het (ons) Bentwoud. Zijn naam : Klapekster (in Latijns: Lanius excubitor). Is geen familie van de gewone Ekster, want dit is een klauwier. Deze zangvogel heeft een haaksnavel en poten met scherpe nagels. Hij vangt levende prooien zoals hagedissen, veldmuizen, kleine vogels en grote insecten. Hij gedraagt zich dus als een predator. Daarnaast heeft hij de gewoonte gevangen prooien (soms nauwelijks dood) als voedselvoorraad op te prikken aan doornen of prikkeldraad. In de vorige eeuw broedden Klapeksters nog in ons land. Door de jaren heen werd de soort echter steeds schaarser. De afnemende trend bleef doorzetten en sinds 2002 is er geen broedgeval meer vastgesteld in Nederland.
Klapekster151215B
(Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl)
In de trektijd zakken Scandinavische vogels af naar het zuiden. Ze worden dan redelijk vaak in Nederland gezien. Een deel van deze vogels blijft overwinteren. Voornamelijk op heideterreinen zijn daarom in de winter Klapeksters waar te nemen. Klapeksters houden er winterterritoria op na die gewoonlijk enkele tientallen hectares beslaan. In dit territorium hebben ze enkele vaste uitkijkposten die ze veelvuldig gebruiken. Afhankelijk van de voedselsituatie verplaatsen ze zich tussen de uitkijkposten, en leggen per dag soms 10 km of meer af.
Klapekster230116J
(Foto Adri de Groot, vogeldagboek.nl
In sommige laagveengebieden is het landschap door vegetatiesuccessie mogelijk aantrekkelijker geworden voor Klapeksters. Elk jaar worden de overwinterende klapekster geteld in Nederland. In Zuid Holland verblijven er nu maximaal 5 exemplaren van dit prachtbeest. Zondag 7 februari 2016 heb ik met enig geluk een exemplaar waargenomen. Het is iets om trots op te zijn dat deze vogel hier verblijft, en nog vele jaren hier als klapstuk hopelijk mag verblijven. Het toont aan dat dit natuurgebied een aanwinst is voor Zuid Holland en zorgvuldig beschermd en behouden moet blijven!

G. Rozeboom

Onderzoek naar aanpassing nieuwe toegangsweg Bentwoud

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft aan de overheden over de toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij de nieuwe toegang tot het Bentwoud ( brief aan de overheden over de toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen van 20 januari 2016). De gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland heeft daarop aangegeven dat achteraf bezien meer aandacht had moeten worden besteed aan de specifieke eisen die een bos- en recreatieomgeving stelt. Staatsbosbeheer, de gemeente Alphen en de provincie zullen onderzoeken hoe de inrichting van de weg beter aansluit bij het bos en automobilisten dwingt minder hard te rijden. De vereniging is blij met de snelle reactie van de overheid en heeft aangeboden mee te denken.

Een luidruchtige slechtvalk

Aangekomen bij de hoogspanningslijn die de golfbaan doorsnijdt hoor ik een geluid alsof er in een van de masten iemand met een botte figuurzaag bezig is. Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk en na lang turen ontdek ik een roofvogel op een plateau hoog boven mijn hoofd. Wanneer ik nog iets dichterbij kom, vliegt de vogel weg. Hij beschrijft enkele wijde cirkels en keert terug op zijn plekje. Tijdens zijn vlucht maak ik enkele foto’s. De vogel bevindt zich binnen enkele seconden op grote afstand en ik moet mijn plaatjes flink “opblazen” om de soort vast te kunnen stellen. Het blijkt een slechtvalk te zijn, goed herkenbaar aan de donkere wangvlek.
Slectvalk kck 280116
Van deze vogel wordt beweerd dat hij een snelheid kan bereiken van tussen de 300 en 400 km per uur. Onder valkeniers schijnt deze soort erg populair te zijn. Over de oorsprong van de naam lopen de meningen uiteen. “Slecht” zou verwant kunnen zijn aan het werkwoord “slechten”: met de grond gelijk maken, efficiënt neerslaan. Het in duikvlucht grijpen van een prooi wordt dan ook “slaan” genoemd. “Slecht” kan ook betekenen: gewoon of eenvoudig. Lees verder Een luidruchtige slechtvalk

De inktvis van het Bentwoud

Lang, lang geleden zat ik met mijn vader aan tafel en vroeg ik hem: ‘’Pap, mag ik je botjes zien?’’ Om misverstanden te voorkomen: daarmee bedoelde ik een plastic doos met botjes en wat fossielen. Altijd als mijn vader dan de doos van zolder haalde waren er twee vragen. Vraag 1 was: Wanneer mag ik de doos hebben? En vraag twee was: Wat is dit? De doos is inmiddels van mij en de interesse voor de botjes is er nog steeds. Ik verdiep mij al lange tijd in fossielen uit het pleistoceen en ik zoek ze nog graag. Mijn collectie is al aardig groot. Als je mij ziet lopen zal het opvallen dat ik altijd naar beneden kijk. Dat komt omdat ik altijd op zoek ben. Ook als ik naar het Bentwoud ga. Naast de oude parkeerplaats ligt op het moment een grote hoop aarde.
Belemniet
Als de nieuwsgierige puber die ik ben klim ik op de berg om te kijken wat er aan de hand is. Ik loop aan de andere kant de berg af en mijn oog valt op een rond steentje met een puntje. Dit herken ik nog van papa’s botjes! Een belemniet! Lees verder De inktvis van het Bentwoud

Onveilige toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud wijst op de gevaarlijke verkeerssituatie bij de nieuwe toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen. De vereniging pleit voor een maximum snelheid voor auto’s van 30 km/uur en wil ook graag verkeersdrempels. De vereniging heeft hierover een brief gestuurd aan de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en aan Staatsbosbeheer. De vereniging pleit er ook voor om de buitensporige verlichting te verminderen. Lees de brief aan de overheden over de toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen.