Een mooie toekomst voor de Grote Egelskop?

Het Bentwoud is aangelegd op van nature vruchtbare akkerbouwgrond, die daarnaast jarenlang extra is bemest. Een groot deel van die voedingsstoffen komt uiteindelijk in de sloten terecht die het gebied doorsnijden. Water- en oeverplanten vertonen dan ook een weelderige groei in het nieuwe natuurgebied. Zo’n plant is bijvoorbeeld de grote egelskop, zo genoemd naar zijn bolvormige stekelige vruchten.

Op de foto is te zien dat het gaat om een eenhuizige plant. De grote bolletjes zijn de vrouwelijke bloemen, daarboven bevinden zich de kleinere mannelijke bloeiwijzen. Doordat de grote egelskop enthousiast voedingsstoffen uit de bodem opneemt is het een plant met bijzondere mogelijkheden. De regelmatige aanvoer van voldoende zoet rivierwater is door de klimaatverandering minder vanzelfsprekend dan in het verleden. Aan de andere kant lijkt het er op dat er meer hevige stortbuien plaatsvinden die voor plotselinge wateroverlast zorgen. Om deze uitersten het hoofd te bieden zullen er in de nabije toekomst meer waterbergingsgebieden moeten worden ontwikkeld die in korte tijd veel water kunnen opnemen. In tijden van droogte kunnen vervolgens tekorten vanuit deze buffers worden aangevuld. Dit water moet echter wel schoon zijn. Hierbij kan de grote egelskop een rol spelen. Stikstof en fosfaat die de bodem van een buffergebied dreigen te vervuilen worden door deze plant in grote hoeveelheden opgenomen. Bij regelmatig “oogsten” van de egelskop zal de concentratie van meststoffen minder worden. En de geoogste egelskop? Die is (naast een aantal andere planten) zeer geschikt als biomassa. Er kan bio-ethanol of biogas uit worden gewonnen, terwijl hiervoor tot nu toe veel voedingsgewassen worden opgeofferd. Meer informatie is te vinden op de website H2O.