De vos: een nieuwe bewoner van het Bentwoud

Het is zover. Voetsporen en vossendrollen werden al een tijdje gevonden, maar in het Bentwoud gemaakte vossenfoto’s lieten geruime tijd op zich wachten. Niet onlogisch wanneer men bedenkt dat de vos zich door intensieve bejaging steeds meer heeft ontwikkeld tot schemer- en nachtdier. De vos is niet kieskeurig wat zijn menu betreft. Kleine knaagdieren, hazen, konijnen, vogels, eieren, bessen: al het eetbare is welkom, tot aan door mensen achtergelaten afval aan toe. Als hondachtige beschikt de vos over een perfect reukvermogen en een prima gehoor. Voeg daarbij zijn slimheid en goede geheugen en duidelijk zal zijn dat een vos meestal wel aan de kost zal komen.

Foto: Pieter van Dijk

Wat hem danig in de weg kan zitten is de concurrentie van andere vossen. Een maal per jaar krijgt een vos 4 a 5 jongen. Zij worden geboren in een uitgegraven konijnenhol of zelf gegraven burcht. Hier wonen ze met hun moeder. Vader is niet inwonend, maar schijnt wel regelmatig voedsel aan te leveren. Vanaf half juni vindt het leven steeds meer plaats buiten de burcht, en vanaf september moeten de jonge vossen op zoek naar een eigen territorium. Hier wordt het leven lastiger. De vrouwtjes verdragen elkaar redelijk, vooral als er voldoende voedsel beschikbaar is. De jonge mannen daarentegen raken door het zoeken naar een eigen leefgebied aan het zwerven en worden door de gevestigde orde van hot naar her gejaagd. Hierdoor is het bejagen van vossen door mensen die dit nodig vinden weinig succesvol. De plek van een gedode vos wordt meestal direct overgenomen door een jong exemplaar dat op zoek is naar een eigen territorium. Wie zijn pluimvee tegen vossen wil beschermen kan het best investeren in veilige huisvesting. Helaas hebben de slimheid en flexibiliteit van de vos hem een slechte naam bezorgd. Slimheid wordt sluwheid en flexibiliteit wordt opportunisme. Talloos zijn de verhalen over de vos die alle mogelijke vervelende menselijke eigenschappen krijgt toegedicht. Van de middeleeuwse Vos Reynaerde, via Vosje Loos bij Bruintje Beer tot aan Rein bij Paulus de Boskabouter: er deugt niets aan het prachtige, intelligente dier. Misschien heeft Disney het een beetje begrepen. Die heeft Robin Hood de gedaante van een vos gegeven. ’t Is gewoon de kift! Bentwoudvos: welkom!