De gewoonste meeuw van Nederland: de kokmeeuw

Op de lege akkers ten westen van het zogenoemde Hondenbos waan je je even in het Waddengebied. Een laag water bedekt grote delen van het kale land. Foeragerende meeuwen maken het plaatje compleet. Ooit bestonden er serieuze plannen voor een “Bentwad”. Omvangrijke waterbekkens zouden in dienst komen te staan van recreatie, waterberging en het tegengaan van zoute kwel. De plannen verdwenen echter van tafel en het Bentwoud ontwikkelde zich tot wat het voorlopig is.
Kokmeeuw kck 220315
Meeuwen zijn oorspronkelijk vogels van de kuststreken. De zwemvliezen tussen hun tenen wijzen op een leven in en rond het water. Langzamerhand hebben veel meeuwen zich ontwikkeld tot een vogelsoort die onder uiteenlopende omstandigheden en op allerlei plaatsen aan zijn kostje weet te komen. In een aantal grote steden wordt de meeuw als een plaag beschouwd, wat leidt tot bestrijding van de vogel. In de natuur bestaat het zogenaamde “kleptoparasitisme”. Dit houdt in dat sommige dieren aan de kost komen door voedsel te stelen van andere beesten. Er bestaan spinnen die eten stelen uit het web van andere spinnensoorten. Ook de in het Bentwoud voorkomende schorpioenvlieg vergrijpt zich wel eens aan de prooi van een spin, met het risico zelf prooi te worden. Het is sneu, maar soms ook vermakelijk om te zien hoe meeuwen er in slagen voedsel te stelen uit de borden van mensen die op een terras lekker zitten te eten. Het blijft bovendien bijna nooit bij één brutale meeuw. De vogels broeden in kolonies en hebben een effectief communicatiesysteem ontwikkeld. Niet alleen om elkaar te waarschuwen voor gevaar, maar blijkbaar ook om aan te geven dat er iets lekkers te halen is.