Zeeschelp uit tropische wateren

Een bijzondere vondst op de onverharde weg naar de parkeerplaats van Staatsbosbeheer langs de HSL: een grote schelp. Navraag bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam leert dat het gaat om een fossiel dat behoort tot de familie van de spitshorens (de Cerithiidae).
Fossiele spitshoren
Een kenmerk van deze horens is dat ze met 10 windingen geleidelijk in grootte toenemen. Aan de Nederlandse kust worden heel soms spitshorentjes gevonden, maar die zijn veel kleiner dan dit exemplaar. De spitshoren op het pad in het Bentwoud komt alleen voor in warme tropische wateren. Je vraagt je dan ook af hoe zo’n exotische zeeschelp daar terecht is gekomen. Welke weg heeft de spitshoren afgelegd om zo tussen het grind op het pad te belanden?