Grote Canadese ganzen inspecteren het nieuwe rijwielpad

Op en rond het nog te voltooien deel van het nieuwe fietspad tussen het “hondenbos” en de golfbaan is een groep van vele tientallen Canadese ganzen neergestreken. Er zitten een paar grauwe ganzen tussen die zich niet ongemakkelijk lijken te voelen in dit gezelschap.
Grote Canadese ganzen kck 310815
Van de Canadese gans is bekend dat hij soms nakomelingen voortbrengt door kruising met andere soorten. Zoals de naam al doet vermoeden is deze gans van oorsprong afkomstig uit Noord-Amerika, Alaska en Canada. De in Europa levende Canadese ganzen zijn de nakomelingen van voor de jacht uitgezette exemplaren en uit parken ontsnapte siervogels. In het oorspronkelijke leefgebied vindt jaarlijks een grote trek plaats tussen het arctische broedgebied en het zuiden van de VS en Mexico. In Europa vindt nauwelijks trek plaats. Wel worden grote afstanden afgelegd op zoek naar voedsel.
De vijfde gans van links op de foto draagt een groene halsring met een code. Gegevens over vogeltrek worden al jaren verkregen door vogels te ringen. Een ring om de poten is echter vaak pas af te lezen als het dier gevangen of dood gevonden wordt. Vanaf ongeveer 1980 worden ganzen daarom vaak voorzien van een gekleurde halsring. Hierop staat een code die met een verrekijker of telescoop is af te lezen. Deze methode leidt tot veel meer terugmeldingen en kan gedetailleerder inzicht bieden in de individuele levensweg van sommige dieren. Het modernste hulpmiddel is een 30 gram wegend satelietzendertje met een zonnepaneeltje dat met een tuigje op de rug van de gans wordt bevestigd.
Bronnen: www.vogelbescherming.nl
www. Goostrack.nl