Bijeenkomst Gebruikersgroep Bentwoud 12 november 2015

Het verslag van deze bijeenkomst verschijnt binnenkort. Hier alvast enkele punten.

De werkzaamheden voor de inrichting van het Bentwoud ten oosten van de HSL liggen op schema. De eerste inrichting is in het voorjaar gereed. Dit gebeurt mede op basis van het door de Gebruikersgroep ontworpen padenplan. Goed nieuws!
De wijzigingen die zijn voorgesteld op de benaming van de paden (Voorstel Vereniging aanpassing straatnamen 30 oktober 2015, en ingetekend op de kaart bijlage straatnamen ingetekend) zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn positief ontvangen. De gemeente vraagt de Gebruikersgroep nog een enkel detail aan te vullen en het voorstel dan formeel in te dienen.
Bij de rotonde Benthuizen is vertraging opgetreden, maar voor auto’s is de nieuwe toegang naar Bentwoud en de golfbaan binnenkort klaar. De fietserstunnel is vertraagd. De voetgangersbrug over de N209 langs de Tweede Tocht wordt nu niet eerder dan maart 2016 verwacht. De Gebruikersgroep betreurt het dat voor fietsters en voetgangers niet met dezelfde voortvarendheid wordt gehandeld als voor automobilisten. De Gebruikersgroep is ook bezorgd dat dit tot onveilige toestanden zal leiden als fietsers en voetgangers toch gebruik gaan maken van verbindingen die niet voor hen zijn bedoeld.
Er is gesproken over ‘handhaving’. Welke overheid – Staatsbosbeheer, politie of gemeenten – is waarvoor verantwoordelijk? Boswachter Linda Groeneveld heeft dit helder toegelicht. Op deze website zal een overzichtje worden geplaatst.
De aanbesteding voor het onderhoud is in volle gang. Rond de jaarwisseling verwacht men dat dit een gunning leidt. De Gebruikersgroep heeft ideeën voor toekomstige aanbestedingen en gaat die in het voorjaar met Staatsbosbeheer bespreken.
De toekomst van de Gebruikersgroep is kort besproken. Tot nu toe was dit ‘platform voor gedachtewisseling’ een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer neemt ‘de relatie met de omgeving’ over. De Gebruikersgroep doet aan Staatsbosbeheer een voorstel. Voor de zomer 2016 verwachten we duidelijkheid. Komende vergaderingen: donderdag 14 januari en donderdag 10 maart 2016.
In de Gebruikersgroep is behoefte aan een of meer personen die de interesse van de ruiters kunnen laten horen. Belangstellenden kunnen zich bij het secretariaat melden (info@bentwoud.info).
Volgend jaar draagt de provincie Zuid-Holland het Bentwoud over aan Staatsbosbeheer. De inrichting is dan nagenoeg af. Om dat te markeren wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2016 een festival georganiseerd. Op het festivalterrein zal voor iedereen wat te zien en te doen zijn. Aan de plannen wordt nu hard gewerkt door de provincie, Staatsbosbeheer, de omliggende gemeenten en de Gebruikersgroep.