Een luidruchtige slechtvalk

Aangekomen bij de hoogspanningslijn die de golfbaan doorsnijdt hoor ik een geluid alsof er in een van de masten iemand met een botte figuurzaag bezig is. Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk en na lang turen ontdek ik een roofvogel op een plateau hoog boven mijn hoofd. Wanneer ik nog iets dichterbij kom, vliegt de vogel weg. Hij beschrijft enkele wijde cirkels en keert terug op zijn plekje. Tijdens zijn vlucht maak ik enkele foto’s. De vogel bevindt zich binnen enkele seconden op grote afstand en ik moet mijn plaatjes flink “opblazen” om de soort vast te kunnen stellen. Het blijkt een slechtvalk te zijn, goed herkenbaar aan de donkere wangvlek.
Slectvalk kck 280116
Van deze vogel wordt beweerd dat hij een snelheid kan bereiken van tussen de 300 en 400 km per uur. Onder valkeniers schijnt deze soort erg populair te zijn. Over de oorsprong van de naam lopen de meningen uiteen. “Slecht” zou verwant kunnen zijn aan het werkwoord “slechten”: met de grond gelijk maken, efficiënt neerslaan. Het in duikvlucht grijpen van een prooi wordt dan ook “slaan” genoemd. “Slecht” kan ook betekenen: gewoon of eenvoudig. De vogel werd in elk geval door valkeniers graag en vaak gebruikt. Het is echter geen vogel die in grote hoeveelheden voor komt. Bij gebrek aan hoge rotsformaties maakt de slechtvalk in de bewoonde wereld handig gebruik van door de mens gebouwde constructies als hoge schoorstenen, gebouwen en elektriciteitsmasten. Op die plekken legt het vrouwtje haar eieren. Van een nest is nauwelijks sprake. Een plekje waar de eieren niet wegrollen volstaat. Het zou geweldig zijn als deze valk met zijn piepende figuurzaag een partner weet te lokken. Jonge slechtvalken in het Bentwoud: Hoe mooi wil je het hebben?!