De haas: een knager die geen knaagdier is

Hazen en konijnen behoren tot de haasachtigen. Het zijn geen knaagdieren. Het verschil zit hem in het gebit. Dicht achter de grote hazentanden voor in de bek zitten nog een paar kleine stifttandjes verscholen. Deze maken het verschil met knaagdieren zoals b.v. ratten, muizen en bevers. Ook de kauwbeweging is bij hazen en konijnen anders dan bij knaagdieren. Ze vermalen hun voedsel in een rondgaande beweging, terwijl bij de knaagdieren de onderkaak van voor naar achter beweegt. En over kauwen gesproken: Hazen en konijnen doen aan coprofagie. Dit is het eten van de eigen keutels. Eén reisje door het darmkanaal is niet voldoende om alle benodigde stoffen uit de voeding te halen. Hiervoor is een tweede ronde nodig.
Haas
Hazen zijn vooral actief in de schemering en ’s nachts. Overdag verschuilen ze zich in hun leger, een laag gelegen plekje tussen de vegetatie. De paartijd, die rond februari begint, wordt bij hazen de rammeltijd genoemd.

Ze zijn dan ook overdag actief en de mannen rennen onbezonnen achter de dames aan, terwijl ze onderling hevig kunnen vechten. Soms kunnen ze dansend tegenover elkaar in een soort bokshouding worden gezien. Jonge haasjes worden geboren met open ogen en een complete vacht. Dat mag ook wel, want na ruim een dag verlaten ze de geboorteplek. ’s Avonds keren ze terug om door moeder gezoogd te worden. Zich zo klein en onzichtbaar mogelijk makend brengen ze de dag weer alleen door. Het is niet verwonderlijk dat de meeste jonge haasjes ten prooi vallen aan roofdieren. Duidelijk moge zijn dat een eenzaam lijkend jong haasje niet door de moeder in de steek gelaten is. Niet aankomen dus. Moeder komt echt wel terug zodra het nodig is.
Nog een gevalletje “niet aankomen”: in de provincie Friesland heerst op een aantal plekken tularemie, in gewoon Nederlands: hazenpest. Deze voor hazen soms dodelijke aandoening kan bij direct contact worden overgebracht op huisdieren en mensen. Er wordt onderzoek verricht naar de ziekte, maar duidelijk is reeds dat deze met antibiotica effectief is te bestrijden en bij tijdig ingrijpen voor mensen niet dodelijk is.

Meer weten? www.zoogdiervereniging.nl, Wikipedia: tularemie