De bergeend: lekker baggeren

De vogel die hier zo parmantig voor een dikke Canadese gans langs stapt is een bergeend. Een mannetje om precies te zijn, te herkennen aan de dikke rode knobbel aan de basis van zijn snavel.
Bergeend kck 11 04 2016
Het vrouwtje heeft die niet, maar ziet er verder hetzelfde uit. Zij mist de schutkleur die de meeste vrouwtjeseenden hebben. Omdat de bergeend van origine een holenbroeder is, heeft zij die ook niet zo nodig. Oorspronkelijk is de bergeend een vogel van de kust en de duinen; van “the Dutch mountains”. Hier broedt de vogel graag in verlaten konijnenholen. Wanneer deze er niet zijn moet de bergeend genoegen nemen met een nest in dichte begroeiing. Er zijn in Europa legio plekken zonder konijnenholen waar de bergeend alternatieve nestelplekken benut. In recente publicaties over de vogel wordt nogal eens geconstateerd dat hij de laatste jaren steeds meer landinwaarts wordt aangetroffen. Aardig om te weten is dat dit ook al geconstateerd werd in de zesde druk van de vogelgids “Zien Is Kennen” uit 1962. Hoewel het een flink beest is, valt de bergeend niet onder de ganzen. Hij heeft een specifieke manier van voedsel zoeken. Stampend en baggerend door ondiep water eet hij losgewoelde plantendelen en opgeschrikte waterdiertjes. Knap dat hij zijn verenkleed zo mooi schoon houdt.