Een lease-koe: de Schotse Hooglander

Er bestaat een markt voor alles. Staatsbosbeheer laat delen van het Bentwoud begrazen door Schotse Hooglanders. Het is de bedoeling dat deze runderen het terrein waar ze zijn ingezet open houden. Dat wil zeggen dat er tussen het ingezaaide en jarenlang gemaaide gras opengelopen en opengewroete plekken komen waar zaden van andere planten een kans krijgen. Een meer gevarieerde plantengroei moet het gevolg zijn. Meer variatie in begroeiing heeft positieve gevolgen voor de diversiteit van vlinders en andere insecten. Het in stand houden van een kudde is een vak apart. Staatsbosbeheer heeft deze klus uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf: Ekogrön.
Schotse Hooglander foto
Foto: Melle Kuit
De Schotse Hooglander is een rustig, vreedzaam rund. Het dier blijft echter een dier met alle instincten die daar bij horen. De stier zal zijn dames verdedigen en de dames zullen hun kalveren beschermen. Kom daarom niet te dichtbij, hoe aaibaar ze ook lijken. Ook verrassingen kunnen tot ongelukken leiden. Wandelend tussen de boomgroepen in het begrazingsgebied is het niet denkbeeldig onverwacht oog in oog te staan met zo’n knuffeldier. De schrik kan tot een aanval leiden. Zorg er dus altijd voor gezien te worden vanaf een veilige afstand. Hoewel de wolf al 250 jaar niet meer in Schotland voorkomt, bestaat hij wel degelijk in het collectieve geheugen van de Hooglanders. Dit betekent dat ook honden voor onrust, angst of agressie kunnen zorgen.
Het woord rund wordt wel gebezigd om aan te geven dat iemand niet al te snugger is. Geheel onterecht. Runderen zijn intelligente dieren. Binnen de kudde bestaat een sociale rangorde en de dieren ontwikkelen onderlinge vriendschappen. Hun lichaamstaal verraadt welke kuddegenoten zij graag of liever niet in hun nabijheid hebben. Het schijnt dat ze in staat zijn rond de 60 individuen binnen de kudde te onderscheiden. Onder natuurlijke omstandigheden splitst een deel van de kudde zich af wanneer dit aantal overschreden wordt. Kuddedieren laten dikwijls synchroon gedrag zien. Grazen, herkauwen of uitrusten doen ze vaak gelijktijdig. Voor de veiligheid blijft er altijd een lid van de kudde de omgeving in de gaten houden.