Activiteiten

  • Onderhoud in de Driehoek 2015

Publieksactiviteiten
We zijn op allerlei manieren actief. In de eerste plaats om het Bentwoud toegankelijk te maken voor iedereen die wil genieten van de natuur. We hebben:
– de Bentwoud Buitendag georganiseerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. Een middag in juni vol buitenactiviteiten voor jong en oud.
– een Plan voor paden in het Bentwoud juni 2015 samen met de overheden ontworpen, zodat zoveel mogelijk mensen op hun eigen manier kunnen gaan genieten;
– een negental mooie wandelroutes in het gebied voor u samengesteld. Die kunt u per route downloaden;
– een Fietsroute langs monumenten rond het Bentwoud samengesteld;
– een voorstel voor benaming van paden in het Bentwoud;
– ons ingezet voor een voetgangersbrug over de N 209, zodat wandelaars uit Zoetermeer veilig en en zonder grote omwegen vanuit de Driehoek naar het oostelijk deel van het Bentwoud kunnen lopen;
– ons sterk gemaakt de toegangswegen Boslaan en Wilde Veenenpad veiliger te maken.

Een aantal van onze leden is actief als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer, de beheerder van het Bentwoud. Zij organiseren activiteiten zoals een sprookjeswandeling voor kinderen, een snertwandeling, of een wandeling voor liefhebbers van poëzie (lees Gedichtenbundel geïnspireerd door het Bentwoud 2013). Weer anderen helpen mee in het beheer van het Bentwoud, controleren van de paden of het inventariseren van flora en fauna.

Waarnemingen
Als je regelmatig een wandeling maakt in het Bentwoud zie je het groeien. Klaas Kuit doet dat en deelt zijn waarnemingen over planten en dieren via onze site. Een selectie over de laatste vijf jaar vindt u in de fraaie brochure Waarnemingen in het Bentwoud (juni 2016). Heeft u ook iets leuks gezien in het Bentwoud? Vertel uw verhaal en stuur als het even kan een foto mee naar kckuit@hotmail.nl 
Of neem eens een kijkje in de presentatie over Zweefvliegen in het Bentwoud.

Uitgangspunten voor ontwerp N207
De provincie Zuid-Holland organiseert bijeenkomsten voor het ontwerp van de N207 Zuid bij Waddinxveen en Boskoop. De vereniging is hiervoor uitgenodigd. De vereniging is gekant tegen de aanleg van de weg. Voor onze deelname aan de bijeenkomsten hebben we uitgangspunten voor het ontwerpen van de N207 opgesteld. Schematisch:
ontwerpprincipes plaatje

De N 207 Zuid wordt ‘versnipperd’ ontworpen. Met deze aanpak bieden de provincie en gemeenten geen ruimte om met betrokken partijen en bewoners te zoeken naar samenhangende oplossingen voor verkeersproblemen en behoefte aan natuur en recreatie. De Vrienden van het Bentwoud hebben dit in een brief aan de Stuurgroep N207 laten weten. Zij willen graag een gesprek met de Stuurgroep om alsnog hun argumenten te kunnen toelichten. In de ontwerpsessies bleek geen ruimte te zijn om hierover van gedachten te wisselen. Klik hier voor de brief aan de Stuurgroep N207.

Verbinding Gouwebos-Bentwoud
De vereniging heeft aan wethouder De Jong van Waddinxveen het Plan Verbinding Gouwebos – Bentwoud aangeboden. Het is een voorstel voor een wandel- en fietsverbinding tussen beide gebieden. Nu is voor mensen uit Waddinxveen het Bentwoud minder goed bereikbaar dan uit andere plaatsen. Als de N207 Zuid er komt, wordt dit nog slechter. Het voorstel van de vereniging biedt een oplossing en opent tegelijkertijd nieuwe recreatieve mogelijkheden.

Besluitvorming aanleg N207 Zuid
De vereniging heeft een Zienswijze VVB MER Planstudie N207 ingediend. De Samenvatting Zienswijze VVB MER Planstudie N207 kunt u nalezen. Eerder hebben we ons algemene standpunt verwoord: Standpunt Vrienden Bentwoud over N207 Zuid.
De provincie Zuid-Holland heeft een besluit genomen voor het toekennen van een onderzoekskrediet ter voorbereiding van het voorkeursbesluit over de verlengde Bentwoudlaan. De vereniging heeft ook hier haar opvattingen gepresenteerd. Lees de tekst waarmee op 29 juni 2016 is ingesproken bij Provinciale Staten.
Samen met andere verenigingen en organisaties heeft de vereniging op 31 januari 2018 een petitie aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten.  We vragen een pas op de plaats te maken om met nieuwe gegevens en voortschrijdend inzicht nader onderzoek te doen naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio, alvorens te besluiten tot aanleg van de N207 Zuid. We hebben Bouwstenen voor een integrale visie in een notitie samengebracht.
Op 3 april 2018 heeft de vereniging samen met andere burgerinitiatieven twee open brieven gestuurd. Een gericht aan de gemeenteraad van Alphen a.d. Rijn en een aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarin wijzen we op nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen en die de noodzaak van de aanleg van de N207 Zuid tussen de A12 bij Waddinxveen en Boskoop twijfelachtig maakt.  We vragen om in de lopende onderzoeken ook plaats in te ruimen voor alternatieven zonder de aanleg van dit traject.
Op 19 april 2018 is de gemeente Alphen op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gevraagd om de gegevens en rekenmodellen voor de berekening die de gemeente uitvoert in het kader van een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop. De aanleiding voor dit Wob-verzoek aan de gemeente Alphen is, dat wethouder Van Velzen weigert ook varianten door te laten rekenen waarbij de N207 Zuid tussen A12 bij Waddinxveen en de N209 bij Boskoop niet wordt aangelegd. De gemeente heeft voor de gewenste informatie verwezen naar de Omgevingsdienst Midden Holland. Op eenzelfde Wob-verzoek heeft die gereageerd zich te beraden of de informatie geleverd kan worden en contact te zoeken met de gemeente Alphen. Op 22 april 2018 is daarom een open brief gestuurd aan Provinciale Staten met de vraag om hulp bij het verkrijgen van de gegevens. De brief bevat ook de oproep om de nieuwe informatie uit de onderzoeken en van andere plannen te gebruiken voor een integraal plan voor verkeer en leefomgeving alvorens te besluiten tot de aanleg van de N207-Zuid.
Het Wob-verzoek heeft mogelijk gemaakt dat we – op eigen kosten – eigen berekeningen kunnen laten uitvoeren. Dus ook berekeningen van verkeersstromen zonder dat de Verlengde Bentwoudlaan wordt aangelegd. Daarmee zijn we in augustus 2018 begonnen.