Vrienden van het Bentwoud

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud is opgericht op 15 januari 2003. Wij zijn een groep enthousiaste en betrokken mensen, afkomstig uit de omliggende gemeenten Alphen aan de Rijn/buurtschap Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Waddinxveen en Zoetermeer. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Bekijk het Jaarverslag 2022 voor een indruk.
De vereniging heeft in mei 2017 haar visie op de toekomst van het Bentwoud gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Hier vindt u:
– de volledige tekst met als titel Visie Bentwoud 2100, of om af te drukken de printversie van de visie;
–  samenvatting van de visie.

Vereniging Vrienden van het Bentwoud plant Koningslinde in de Driehoek

De vereniging is een ‘rechtspersoon’ die bijvoorbeeld een formele zienswijze kan indienen bij een bestemmingsplan. Zo zijn we als vereniging in actie gekomen om tegen te houden dat de bomensingel langs de N209 is gekapt en volgen we de plannen voor de N207 Zuid nauwgezet. Hier vind je de statuten.  De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar:
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
– Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
– Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014.

Word stem- of steunlid
Iedereen die het Bentwoud een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. We kennen stemleden en steunleden. Er is een vergadering in het voorjaar en in het najaar, waarvoor we interessante sprekers uitnodigen. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de activiteiten. Alleen als stemlid heb je stemrecht, je betaalt dan een contributie van € 5,00 per jaar. Daarvan houden we de website in de lucht.
Heb je belangstelling? Stuur ons een mail en geef aan of je stemlid of steunlid wilt worden.

Het bestuur
Voorzitter: Siep Eilander.
Secretaris: Kees Bot.
Penningmeester: Janny Eijkelenboom.
Algemene bestuursleden: Rob van Daalhoff, Pieter van Dijk, Ton Homburg en Harry Ramler.

Geef een antwoord