Home

  • Schorpioenvlieg 2011

Lees hier een impressie van de presentatie op de ook dit jaar goed bezochte voorjaarsbijeenkomst met de titel “Aan de bron van de Rotte”. Op de vergadering zijn de jaarstukken vastgesteld en is Janny Eijkelenboom benoemd als bestuurslid.

Omdat we het belangrijk vinden dat mobiliteit en leefbaarheid in onze regio wordt meegenomen in de onderhandelingen over het te vormen college van de provincie, heeft Het Molenberaad een brief gestuurd naar formateur Wiegen. Deze brief en de bijlage vindt u op de website van Het Molenberaad.

De vereniging heeft een zienswijze ingediend voor aandachtspunten voor de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingplan N207 Zuid. We blijven tegen de weg: wandelaars, paardrijders, fietsers of rustgenieters in het Bentwoud mogen de weg niet zien, horen of ruiken. Lees hier meer over onze zienswijze.

De vereniging is op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Bekijk het Jaarverslag 2018 voor een indruk.

Voorstel van Het Molenberaad voor oplossing verkeersproblemen in de regio: 35% minder autoverkeer over de hefbrug en de Zijde in Boskoop en 10-15% minder door Hazerswoude-Dorp. Voor het oplossen van de verkeersproblemen is de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) allesbehalve nodig! Bekijk de presentatie van Kees Bot, bestuurslid, gegeven tijdens de najaarsbijeenkomst van de vereniging geeft plaatjes en aanvullende informatie.

De egel, lees meer over dit ‘varkentje onder de heg’.

Ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87
De vereniging heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze zienswijze.

Tegen de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud.
Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio.

De vereniging heeft haar visie op de toekomst van het Bentwoud gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Lees hier de samenvatting van de visie. De volledige tekst kunt u hier nalezen.


Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meld u aan als stemlid (€ 10,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.