Home

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer een fotowedstrijd met als titel ‘Genieten van het Bentwoud’. Er zijn vier categorieën: landschap, dieren, planten en recreatie. En voor kinderen tot en met 12 jaar is er een aparte wedstrijd  ‘Zoek de kleuren in het Bentwoud’. Klik hier voor meer informatie.
—————————————————————————————————–


Vereniging Vrienden van het Bentwoud
De Vrienden van het Bentwoud bestaat sinds 2003. Wij zijn een vereniging van ongeveer 450 leden afkomstig uit de omliggende gemeenten. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Bekijk ons jaarverslag 2021 voor een indruk.
Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meldt u aan als stemlid (€ 5,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.


Reactie op ontwerp omgevingsvisie Waddinxveen 2050
We hebben op een aantal punten gereageerd op de ontwerp omgevingsvisie 2050 van de gemeente Waddinxveen. Klik hier voor onze brief.

Ontwikkeling bij de entree van het Bentwoud
Alweer in 2018 heeft de vereniging een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze toenmalige zienswijze. In de zomer 2020 heeft de gemeenteraad in Alphen in een motie de wethouder gevraagd om een ‘second opinion’, een nader onderzoek. Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad zich op basis van dit nader onderzoek en een extra stedenkundig advies unaniem geschaard achter een voorstel van de PvdA om in de bestemming een composteerinrichting niet toe te staan. De eigenaar van het stuk land kan zich nog ‘in rechte’ verzetten. We blijven de ontwikkelingen volgen.
We blijven de ontwikkelingen volgen.

Geen Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud
De vereniging heeft een zienswijze ingediend voor aandachtspunten voor de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingplan N207 Zuid. We blijven tegen de weg: wandelaars, paardrijders, fietsers of rustgenieters in het Bentwoud mogen de weg niet zien, horen of ruiken. Lees hier meer over onze zienswijze.

Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio.

Geef een antwoord