Home

Safe the date!

  • Najaarsvergadering Vrienden van het Bentwoud op donderdag 25 November 2021.
  • Kerstwandeling 27 december 2021.
Omwonenden, agrariërs en gebruikers van het Bentwoud hebben het initiatief genomen voor een petitie om de Verlengde Bentwoudlaan tegen te houden. Teken hier deze petitie!

Vrienden van het Bentwoud
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud bestaat sinds 2003. Wij zijn een vereniging van ongeveer 450 leden afkomstig uit de omliggende gemeenten. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop.
Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meldt u aan als stemlid (€ 10,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.


Najaarsbijeenkomst via Zoom
In een gebied van zo’n 3000 hectare rondom het Bentwoud leven vermoedelijk 15 paartjes patrijzen. Die moeten we koesteren, want het aantal broedparen in Nederland is gedaald van 125.000 in 1970 naar maximaal 5.000 nu. Zo’n 25 leden schuiven in november via Zoom aan voor een verhaal over het Patrijzen-project door Johan van der Haven van het Vogelpark Avifauna. En ze worden bijgepraat over de mogelijke aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Lees hier de impressie.

Ontwikkeling bij de entree van het Bentwoud
Alweer in 2018 heeft de vereniging een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze toenmalige zienswijze. In de zomer 2020 heeft de gemeenteraad in Alphen in een motie de wethouder gevraagd om een ‘second opinion’, een nader onderzoek. De wethouder heeft dit ontraden. De gemeenteraad beziet hoe men verder gaat. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Geen Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud
De vereniging heeft een zienswijze ingediend voor aandachtspunten voor de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingplan N207 Zuid. We blijven tegen de weg: wandelaars, paardrijders, fietsers of rustgenieters in het Bentwoud mogen de weg niet zien, horen of ruiken. Lees hier meer over onze zienswijze.

Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio.