Home

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer een fotowedstrijd met als titel ‘Genieten van het Bentwoud’. Er zijn vier categorieën: landschap, dieren, planten en recreatie. En voor kinderen tot en met 12 jaar is er een aparte wedstrijd  ‘Zoek de kleuren in het Bentwoud’. Klik hier voor meer informatie.
—————————————————————————————————–


Vereniging Vrienden van het Bentwoud
De Vrienden van het Bentwoud bestaat sinds 2003. Wij zijn een vereniging van ongeveer 450 leden afkomstig uit de omliggende gemeenten. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Bekijk ons jaarverslag 2021 voor een indruk.
Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meldt u aan als stemlid (€ 5,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.


Dien uw eigen zienswijze in op het ontwerp PIP N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan)
De provincie heeft het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan) vrijgegeven voor zienswijzen. Volg deze link om de stukken te zien. Een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vervangt een gemeentelijke bestemmingsplan. Er komt voor dit specifieke gebied dus geen bestemmingsplan.
Tot 12 juli kunnen zienswijzen worden ingediend.
Onze vereniging gaat zeker een zienswijze indienen, maar u kunt dat ook zelf doen. Daarvoor hebben we een Word-bestand opgesteld dat u naar eigen inzicht kunt aanpassen. Onze suggestie aan u is dus:
download het Word-bestand
– pas het eventueel aan naar uw eigen inzichten, en
– mail het naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl

Reactie op ontwerp omgevingsvisie Waddinxveen 2050
We hebben op een aantal punten gereageerd op de ontwerp omgevingsvisie 2050 van de gemeente Waddinxveen. Klik hier voor onze brief.

Geen Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud
De vereniging heeft een zienswijze ingediend voor aandachtspunten voor de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingplan N207 Zuid. We blijven tegen de weg: wandelaars, paardrijders, fietsers of rustgenieters in het Bentwoud mogen de weg niet zien, horen of ruiken. Lees hier meer over onze zienswijze.

Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio.

Geef een antwoord