Home


Nominaties fotowedstrijd Bentwoud bekend
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een fotowedstrijd georganiseerd met als titel ‘Genieten van het Bentwoud’. Burgemeester Spies reikt op 8 oktober de prijzen uit. Klik hier voor meer informatie.
—————————————————————————————————–


Vereniging Vrienden van het Bentwoud
De Vrienden van het Bentwoud bestaat sinds 2003. Wij zijn een vereniging van ongeveer 450 leden afkomstig uit de omliggende gemeenten. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Bekijk ons jaarverslag 2021 voor een indruk.
Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meldt u aan als stemlid (€ 5,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.


Zienswijze ontwerp Provinciaal inpassingplan N207 zuid
De provincie heeft het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid (Verlengde Bentwoudlaan) vrijgegeven voor zienswijzen. Volg deze link om de stukken te zien. De vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft haar zienswijze ingediend. De vereniging deelt de standpunten die de stichting Het Kan Anders in haar zienswijze naar voren brengt. Essentie daarvan is dat de weg geen oplossing biedt voor de echte verkeersknelpunten in de regio, maar deze verergert omdat de weg meer verkeer het gebied inbrengt dat er geen bestemming heeft. Onze zienswijze heeft dus betrekking op het onverhoopte geval waarin desalniettemin besloten wordt het PIP vast te stellen en de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen.
Klik hier voor de samenvatting van de zienswijze.
Klik hier voor de volledige tekst van de zienswijze.
Klik hier voor de zienswijze van de Stichting Het Kan Anders.

Reactie op ontwerp omgevingsvisie Waddinxveen 2050
We hebben op een aantal punten gereageerd op de ontwerp omgevingsvisie 2050 van de gemeente Waddinxveen. Klik hier voor onze brief.

Geen Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud
Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio en verkeerskundigen.

Geef een antwoord