Home


Samen met andere verenigingen bereidt de Vereniging Vrienden van het Bentwoud zich voor op juridische stappen om de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan door het Bentwoud te voorkomen. Om het werven van gelden hiervoor te ondersteunen is de Stichting Het Kan Anders opgericht en een website gebouwd. Bijna 2.400 mensen hebben de petitie “Stop de aanleg van de N207 Zuid” getekend. De Stichting kan niet alleen deze morele steun gebruiken, maar ook uw financiële steun. Daarom vragen wij u te doneren. Klik hiervoor op de site van de Stichting

Vrienden van het Bentwoud
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud bestaat sinds 2003. Wij zijn een vereniging van ongeveer 450 leden afkomstig uit de omliggende gemeenten. Het doel van de vereniging is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud te bevorderen. We zijn op allerlei manieren actief, gezelligheid en saamhorigheid staan voorop.
Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meldt u aan als stemlid (€ 5,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.


Bescherming en ontwikkeling natuurwaarde Bentwoud
In een brief aan de Provincie Zuid-Holland van 27 december 2021 vraagt de vereniging om duidelijkheid over de bescherming en ontwikkeling van de natuurwaarden van het Bentwoud. De aanleiding hiervoor is verwarrende regelgeving. De provinciale omgevingsverordening lijkt uit te gaan op de recreatieve waarde en aandacht te geven aan de bescherming van de natuur, terwijl de Beheersverordening Bentwoud 2018 expliciet een aantal delen aanwijst als natuur.

Ontwikkeling bij de entree van het Bentwoud
Alweer in 2018 heeft de vereniging een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze toenmalige zienswijze. In de zomer 2020 heeft de gemeenteraad in Alphen in een motie de wethouder gevraagd om een ‘second opinion’, een nader onderzoek. De wethouder heeft dit ontraden. De gemeenteraad beziet hoe men verder gaat. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Geen Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud
De vereniging heeft een zienswijze ingediend voor aandachtspunten voor de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingplan N207 Zuid. We blijven tegen de weg: wandelaars, paardrijders, fietsers of rustgenieters in het Bentwoud mogen de weg niet zien, horen of ruiken. Lees hier meer over onze zienswijze.

Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio.