Home

  • Schorpioenvlieg 2011

De egel, lees meer over dit ‘varkentje onder de heg’.

De zwarte wegmier neemt even de tijd voor een goed gesprek. Lees meer.

Ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87
De vereniging heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze zienswijze.

De strontvlieg, een onbegrepen insect. Hij lust namelijk geen stront. Lees verder.

N207 Zuid: bewoners doen Wob-verzoek bij de gemeente Alphen
De samenwerkende burgerinitiatieven, waaronder de Vrienden van het Bentwoud, hebben de gemeente Alphen gevraagd om de gegevens en rekenmodellen voor de berekening die de gemeente nu uitvoert in het kader van een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop. De aanleiding voor dit verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) is, dat wethouder Van Velzen weigert ook varianten door te laten rekenen waarbij de N207 Zuid tussen A12 bij Waddinxveen en de N209 bij Boskoop niet wordt aangelegd. De wethouder stelt zich op het standpunt dat deze weg langs Waddinxveen en door het Bentwoud er sowieso komt. Lees verder.

Tegen de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud.
Hier vindt u informatie over onze inzet, die we doen samen met andere groeperingen uit de regio.

Impressie najaarsbijeenkomst
“Van 1300 hectare naar 725, een gemiste kans door politiek korte termijn denken en fixatie of financiën. Jullie zetten een mooie en terechte stip op de horizon van 2100”. Dat stelde Chris Kalden, voorzitter van het bestuur van de Stichting het Groene Hart en spreker op onze najaarsbijeenkomst. Peter Vlasveld, samensteller van de publicatie De Drooggemaakte Noordplas, bood het historische perspectief op het Bentwoud.  Lees meer in deze impressie.  

De vereniging heeft haar visie op de toekomst van het Bentwoud gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Lees hier de samenvatting van de visie. De volledige tekst kunt u hier nalezen.


Vernieling of overtreding melden?
Dat kan bij Staatsbosbeheer, Ari van der Graaf, 06-40329272.
Of anders bij de politie: 0900 88 44.