Gebruikersplatform

Het Gebruikersplatform Bentwoud is een initiatief van gebruikers en omwonenden van het Bentwoud, van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud en van Staatsbosbeheer. Het is een platform voor het uitwisselen van informatie en gedachtevorming over het Bentwoud. Onderwerpen die aan de orde komen gaan over de verdere ontwikkeling van het Bentwoud, het beheer, de natuurwaarde, recreatie, toegankelijkheid, veiligheid en activiteiten. In een convenant zijn de afspraken vastgelegd. Wil je een bijeenkomst van het Gebruikersplatform bijwonen of meer informatie? Stuur een mail naar de secretaris.

Het Gebruikersplatform komt vijf keer per jaar bij elkaar, altijd in of bij het Bentwoud. De bijeenkomsten zijn gewoon openbaar. Iedereen is van harte welkom!
De bijeenkomsten vinden dit jaar plaats in De Tas in Benthuizen van 19.30 – 21.30 uur op de volgende donderdagen:
– 17 mei 2018;
– 13 september 2018;
– 8 november 2018.

De meest recente verslagen zijn:  verslag bijeenkomst 17 mei 2018,verslag 8 maart 2018, verslag 11 januari 2018, verslag bijeenkomst 9 november 2017, verslag 7 september 2017, verslag 11 mei 2017, verslag 9 maart 2017, Verslag bijeenkomst 12 januari 2017.