Najaarsbijeenkomst via Zoom

In een gebied van zo’n 3000 hectare rondom het Bentwoud leven vermoedelijk 15 paartjes patrijzen. Die moeten we koesteren, want het aantal broedparen in Nederland is gedaald van 125.000 in 1970 naar maximaal 5.000 nu. Zo’n 25 leden schuiven in november 2020 via Zoom aan voor een verhaal over het Patrijzen-project door Johan van der Haven van het Vogelpark Avifauna. Het tweede onderwerp van de bijeenkomst is de mogelijke aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan door het oostelijk deel van het Bentwoud.

Adri de Groot, de bekende natuurfotograaf, heeft de treurige teruggang van het aantal patrijzen aangekaart in zijn Vogeldagboek. En de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en Avifauna hebben de handschoen opgepakt. Het doel van het Patrijzen-project is om het aantal broedparen in onze regio de komende vijf jaar te stabiliseren. Er zijn drie boeren die gaan helpen door het inrichten van zogenaamde patrijzenoases, waar in Frankrijk en Engeland al ervaring mee is. In het Bentwoud leven op dit moment vermoedelijk drie broedparen. Ongeveer 150 hectare in het Bentwoud blijft open gebied met struikgewas, en is daarmee een fijne omgeving voor patrijzen om te blijven. Een gevaar voor hen en hun kroost vormen vooral loslopende honden, katten en vossen. Het aantal vossen is niet bekend, daarom laat Staatsbosbeheer daar volgend jaar onderzoek naar doen.

Plannen provincie voor inpassing N207 Zuid in het Bentwoud
Het tweede onderwerp van de bijeenkomst is de Verlengde Bentwoudlaan, de zg. N207 Zuid. Onze vereniging is gekant tegen de aanleg door het Bentwoud. Maar mocht de politiek uiteindelijk toch tot aanleg overgaan, dan willen we wel dat de inpassing zo weinig mogelijk impact heeft voor de wandelaars, fietsers of paardrijders in het Bentwoud. We willen de weg niet zien, horen of ruiken. Het concept provinciaal inpassingsplan (PIP) heeft voor onze vereniging vier pijnpunten:
* de provincie ziet het Bentwoud nu alleen nog als ‘openluchtrecreatie-gebied/veelzijdig recreatiebos’ zonder natuurwaarden. In 2014 was de benaming ‘grootschalig bos- en natuurgebied’ en in 2018 nog ‘uniek natuur- en recreatiegebied’;
* er ontbreekt compensatie voor verloren natuur. De provincie vindt een recreatieconcentratiepunt (RCP) met parkeerterrein (dus asfalt i.p.v. bomen) compensatie. De provincie denkt over een – overigens onmogelijke – ecologische verbinding tussen Bentwoud en Krimpenerwaard;
* er is geen geluidswal tussen de weg en het Bentwoud met als argument ‘dan beleeft de automobilist het bos’;
* ten westen van de weg in het Bentwoud komt een RCP met parkeerterrein. Wij vinden dat het voorstel van Van der Spek bij ingang Bentwoud noord het (enige) RCP moet worden. Mochten Alphen aan den Rijn en Staatsbosbeheer dat niet zo zien, dat vinden we dat het RCP en het parkeerterrein bij Boskoop aan de oostkant van de N207 Zuid moet liggen.