Terugblik voorjaarsbijeenkomst

Zo’n 40 leden genoten tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2021 van de presentatie van Pieter van Dijk, de ‘hoffotograaf van het Bentwoud’. Zijn verhaal over de ontwikkeling van het Bentwoud en foto’s van de insecten en vogels oogstte na afloop een luid, digitaal applaus.
De leden hebben tijdens de bijeenkomst verder de voorstellen voor de statutenwijziging vrijwel unaniem goedgekeurd, hebben het bestuur décharge verleend op advies van de kascontrolecommissie, en zijn akkoord gegaan met de begroting voor 2021. Harry Ramler, de technische man binnen het bestuur (boomdeskundige, vogeldeskundige) en een van de oprichters van de vereniging, is opnieuw benoemd als bestuurslid.