N207 ZUID: politici moeten zich uitspreken

De mogelijke aanleg van de N207 Zuid is een kwestie die uitstijgt boven één of meer gemeenten. Daarom moet het de aandacht krijgen van de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De Vereniging Vrienden van het Bentwoud vraagt om concretere politieke visie hierop. De vereniging heeft de politieke partijen daarover op 2 maart 2015 een open brief gestuurd met de vraag om die helderheid te geven vóór de verkiezingen.

De plannen van de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn voor de N207 Zuid hebben al eerder de nodige weerstand opgeroepen in de regio. Voor de vereniging is het de zoveelste afbreuk die aan het Bentwoud wordt gedaan. Van de aanvankelijk 1500 hectare natuur- en recreatiegebied is helaas maar zo’n 800 hectare over. Bovendien wordt het Bentwoud al doorkruist door de N 209 en de HSL. Er zijn voor de N 207 Zuid volgens de vereniging geen goed onderbouwde argumenten.

Politieke partijen moeten zich nu uitspreken
De programma’s van de politieke partijen voor deze Provinciale Statenverkiezingen vragen wel aandacht voor bereikbaarheid en milieu, maar geven over de N 207 Zuid geen duidelijkheid. Met de verkiezingen in aantocht daagt de vereniging de partijen uit om klare wijn te schenken. In de ogen van de vereniging is de Provincie Zuid-Holland het overkoepelende orgaan dat aan de ruimtelijke ordening richting moet geven. Afzonderlijke gemeenten blijken niet over hun grenzen heen te kijken. Zo zijn de gemeenten Lansingerland en Waddinxveen bezig tot voor de rechter elkaar te bestrijden over de aanleg van bedrijventerreinen.

Geen argumenten voor N207 Zuid
De N207 Zuid lost geen problemen op, maar veroorzaakt er één. Aanleg zal niet de echte verkeersproblemen rond Waddinxveen en Boskoop aanpakken maar heeft een aanzuigende werking op het verkeer tussen Rotterdam en Amsterdam dat de snelweg wil vermijden. Met alle gevolgen van dien voor geluidsoverlast en fijnstof.
Als argument wordt ook wel genoemd de sierteeltproductie in Boskoop. Het is volgens de vereniging een ouderwetse gedachte dat de problemen in die sector kunnen worden opgelost met investeringen in infrastructuur en distributie. De N 207 Zuid is voor het Bentwoud en de leefomgeving in de regio ‘een weg te ver’. De brief aan de politici: Oproep Vrienden van het Bentwoud aan provinciale politiek over N207 Zuid 2 maart 2015