VIJF PARTIJEN REAGEREN OP OPROEP OVER N 207 ZUID

Vijf politieke partijen reageren op de oproep van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud om duidelijkheid te geven over hun standpunt over de N 207 Zuid. De vereniging stelt het op prijs dat deze partijen hebben gereageerd en vraagt de overige partijen dat ook nog te doen vóór de Provinciale Statenverkiezingen.

In de aanloop naar de Statenverkiezingen heeft de Vereniging Vrienden van het Bentwoud in een open brief aan de politieke partijen in Zuid-Holland gevraagd helderheid te geven over hun opvatting over de plannen voor de N 207 Zuid. De vereniging beschouwt die plannen als de zoveelste inbreuk op het Bentwoud in wording. Vijf partijen hebben gereageerd op de open brief. Groen Links en Jezus Leeft zijn ronduit tegen. De SP schrijft: ‘het gaat inzet voor de onderhandelingen worden. En die plannen gaan van tafel als wij aanschuiven’. De PvdA stelt zich niet te kunnen voorstellen dat de Milieu Effect Rapportage (MER) ruimte voor de N 207 Zuid zal kunnen bieden. De SGP noemt de N 207 een essentiële provinciale verbinding, maar zal de onderzoeken naar alternatieven en de MER afwachten.

De vereniging stelt het erg op prijs dat deze partijen hebben gereageerd. De kiezer kan er zijn voordeel mee doen. ‘Het zou mooi zijn als de overige partijen zich ook zouden uitspreken’, aldus Siep Eilander, voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud.