Padenplan voor Bentwoud aangeboden aan provincie

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft een voorstel voor paden in het Bentwoud aangeboden aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. Omdat er geen geld is om het hele plan in een keer uit te voeren geeft de vereniging zeven prioriteiten aan. De vereniging hoopt dat de provincie zal instemmen met het voorstel.

Padenplan
Een aantal leden van de vereniging heeft samen met ambtenaren van de provincie en van Staatsbosbeheer gewerkt aan het Plan voor paden in het Bentwoud juni 2015. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen op hun eigen manier van het gebied kunnen gaan genieten. Fietsen, paardrijden, wandelen op paden waar honden los mogen, wandelpaden met de hond aangelijnd, maar ook stukken waar geen honden mogen komen om daar dieren en natuur beter de ruimte te geven. Een van de actieve leden is Cor Groenendijk. “Ik ben zeer tevreden over de manier waarop we hier samen met de ambtenaren van de provincie en Staatsbosbeheer aan gewerkt hebben”, zegt hij. “Wandelaars, fietsers en paardrijders hebben een verschillende snelheid. Het was een stevige puzzel om dat zo goed mogelijk uit elkaar te houden.”

Prioriteiten
De zogenaamde Driehoek Benthuizen-Zoetermeer is klaar. Het plan van de vereniging heeft dan ook betrekking op het deel van het Bentwoud ten oosten van de N209. Dit strekt zich uit van Zoetermeer tot Boskoop/Waddinxveen. Dat deel van het Bentwoud wordt tot midden 2016 door de overheid voorzien van een basisinrichting. Het padenplan gaat veel verder en kijkt naar de toekomst. In het plan heeft de vereniging zeven prioriteiten aangegeven voor de aanleg van paden voor het geval er extra financiële middelen beschikbaar komen (Prioriteiten in het plan voor paden juni 2015 en Prioriteiten in het plan voor paden juni 2015, toelichting). Bovenaan de lijst staat een voorstel om een pad bij de parkeerplaats te verharden zodat ook minder validen een ommetje kunnen maken. Een ander lid van de vereniging is Ton Homburg zegt daarover: “We moeten aan alle gebruikers denken. Ook mensen die niet zo ver kunnen lopen of een rolstoel gebruiken, moeten van het Bentwoud kunnen genieten”.
De Vereniging Vrienden van het Bentwoud gaat ook zelf actief op zoek naar mogelijkheden van sponsoring van de aanleg van paden. Een voorbeeld daarvan is het ‘atletiekpad’ bij Boskoop waarvoor al de nodige sponsoring is verworven.