Onderzoek naar aanpassing nieuwe toegangsweg Bentwoud

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft aan de overheden over de toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij de nieuwe toegang tot het Bentwoud ( brief aan de overheden over de toegang tot het Bentwoud bij Benthuizen van 20 januari 2016). De gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland heeft daarop aangegeven dat achteraf bezien meer aandacht had moeten worden besteed aan de specifieke eisen die een bos- en recreatieomgeving stelt. Staatsbosbeheer, de gemeente Alphen en de provincie zullen onderzoeken hoe de inrichting van de weg beter aansluit bij het bos en automobilisten dwingt minder hard te rijden. De vereniging is blij met de snelle reactie van de overheid en heeft aangeboden mee te denken.