Jaarlijks archief: 2015

Een gestresste struiksprinkhaan

Hoewel hij tot de zelfde familie behoort, is dit diertje lang niet zo mobiel als de grote groene sabelsprinkhaan die zich een aantal weken geleden op deze site voorstelde. De vleugels van de struiksprinkhaan zijn zo kort dat ze ongeschikt zijn om mee te vliegen. Om zich snel te verplaatsen moet deze soort het echt hebben van zijn lange achterpoten. Toen ik hem met mijn camera benaderde was te zien hoe hij probeerde een zo gunstig mogelijke startpositie in te nemen om te vluchten. Zijn priemende oogjes bleven tot het laatste moment strak op mij gericht.
struiksprinkhaan
Het moet een stressvol moment geweest zijn zo ingeklemd te zitten tussen een boom en een enorm cameraoog. De legboor, waarmee de eitjes in de zachte schors van bomen worden gelegd is aanmerkelijk korter en krommer dan bij zijn grote groene familielid. Bij dit mannetje ontbreekt hij uiteraard geheel. Lees verder Een gestresste struiksprinkhaan

Column: kinderbomenbos in het Bentwoud maakt nieuwe start

Op 14 november 2015 is een nieuw begin gemaakt met het kinderbomenbos in het Bentwoud. ’s Ochtends is een aantal ‘geboortebomen’ geplant. In de middag hebben ouders, grootouders en andere familie 17 populieren geplant om overleden kinderen te gedenken. Na afloop hebben zij ook 17 duiven laten uitvliegen.
kinderbomenbos

Een eerste begin met het kinderbomenbos in het Bentwoud is gemaakt in 2009. Daarna is het lang stil gebleven. Dit mooie glooiende stuk in het Bentwoud, dat ’s zomers vol staat met bloemen, leek daardoor wat onbestemd en verrommelde. Erger vond ik de teleurstelling van ouders die erop hadden gerekend een boom te kunnen planten voor hun overleden kinderen. Daarom hebben we als Vrienden van het Bentwoud de verantwoordelijken gevraagd dit op te lossen en mensen te informeren over de stand van zaken. Dit is op een goede manier gebeurd en we kunnen nu een groeiend kinderbomenbos tegemoet zien.

Het planten van de 17 ‘levensbomen’ was een bijzondere en indrukwekkende plechtigheid – ik gebruik dat woord bewust – om mee te maken. Het laat je niet onberoerd als je ziet hoe ouders met een overleden kind met hun verdriet omgaan. Het is mij duidelijk geworden dat het kinderbomenbos voorziet in een grote behoefte. Voor meer informatie over komende plantdagen moet je de website van het kinderbomenbos in de gaten houden.

Siep Eilander
Voorzitter van de Gebruikersgroep van het Bentwoud

Bijeenkomst Gebruikersgroep Bentwoud 12 november 2015

Het verslag van deze bijeenkomst verschijnt binnenkort. Hier alvast enkele punten.

De werkzaamheden voor de inrichting van het Bentwoud ten oosten van de HSL liggen op schema. De eerste inrichting is in het voorjaar gereed. Dit gebeurt mede op basis van het door de Gebruikersgroep ontworpen padenplan. Goed nieuws!
De wijzigingen die zijn voorgesteld op de benaming van de paden (Voorstel Vereniging aanpassing straatnamen 30 oktober 2015, en ingetekend op de kaart bijlage straatnamen ingetekend) zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn positief ontvangen. De gemeente vraagt de Gebruikersgroep nog een enkel detail aan te vullen en het voorstel dan formeel in te dienen.
Bij de rotonde Benthuizen is vertraging opgetreden, maar voor auto’s is de nieuwe toegang naar Bentwoud en de golfbaan binnenkort klaar. De fietserstunnel is vertraagd. De voetgangersbrug over de N209 langs de Tweede Tocht wordt nu niet eerder dan maart 2016 verwacht. De Gebruikersgroep betreurt het dat voor fietsters en voetgangers niet met dezelfde voortvarendheid wordt gehandeld als voor automobilisten. De Gebruikersgroep is ook bezorgd dat dit tot onveilige toestanden zal leiden als fietsers en voetgangers toch gebruik gaan maken van verbindingen die niet voor hen zijn bedoeld. Lees verder Bijeenkomst Gebruikersgroep Bentwoud 12 november 2015

De dodaars: een levend badeendje

Vergeleken bij deze jonge dodaars zijn wij mensen maar onbeholpen stumpers. Nauwelijks twee maanden oud is dit kleine familielid van de fuut. Toch is hij al volledig onafhankelijk van zijn ouders. Hij kan duiken, vliegen en voor zijn eigen eten zorgen, terwijl wij mensen vaak tientallen jaren nodig hebben om enigszins tot volwassenheid te geraken. En dan nog…
Dodaars kck 090915
Het snel onafhankelijk worden van de jonge dodaars biedt de ouders de gelegenheid aan een tweede of zelfs derde broedsel te beginnen. Dat mag ook wel, want reigers en andere rovers weten wel raad met zo’n smakelijk hapje. Een dodaars die zijn beproefde onsnappingsstrategie toepast en bij het minste gevaar onder water duikt, kan daar weer in de muil van een snoek belanden. Net als deze roofvis houdt de dodaars van niet te diep helder water met de nodige plantengroei. Het vogeltje vindt zijn voedsel, dat bestaat uit slakjes, visjes en andere kleine waterdieren op gezicht. Doordat het oppervlaktewater op een aantal plaatsen weer wat helderder wordt zou de dodaars in aantal toe kunnen nemen. Lees verder De dodaars: een levend badeendje

Grote Canadese ganzen inspecteren het nieuwe rijwielpad

Op en rond het nog te voltooien deel van het nieuwe fietspad tussen het “hondenbos” en de golfbaan is een groep van vele tientallen Canadese ganzen neergestreken. Er zitten een paar grauwe ganzen tussen die zich niet ongemakkelijk lijken te voelen in dit gezelschap.
Grote Canadese ganzen kck 310815
Van de Canadese gans is bekend dat hij soms nakomelingen voortbrengt door kruising met andere soorten. Zoals de naam al doet vermoeden is deze gans van oorsprong afkomstig uit Noord-Amerika, Alaska en Canada. De in Europa levende Canadese ganzen zijn de nakomelingen van voor de jacht uitgezette exemplaren en uit parken ontsnapte siervogels. In het oorspronkelijke leefgebied vindt jaarlijks een grote trek plaats tussen het arctische broedgebied en het zuiden van de VS en Mexico. In Europa vindt nauwelijks trek plaats. Wel worden grote afstanden afgelegd op zoek naar voedsel. Lees verder Grote Canadese ganzen inspecteren het nieuwe rijwielpad

Grote groene sabelsprinkhaan

Egypte wordt momenteel geteisterd door een sprinkhanenplaag van “bijbelse proporties” meldt Nu.nl. 30 miljoen van deze insecten vreten het land kaal. Deze grote groene sabelsprinkhaan doet daar niet aan mee.
Grote groene sabelsprinkhaan 2 kck 200815
Integendeel: naast allerlei andere insecten en hun larven staan er zelfs andere sprinkhanensoorten op zijn menu. Slechts heel zelden eet hij plantaardig voedsel. Wel is het een indrukwekkende verschijning. Het dier is, de voelsprieten niet meegerekend, zo’n 5 cm lang en de “sabel” aan het achterlichaam ziet er vervaarlijk uit. Het is echter geen wapen, maar een legbuis waarmee het vrouwtje haar eitjes in de bodem legt. Deze komen pas na de winter uit. De onvolwassen sprinkhaantjes die er uit kruipen, de nimfen, moeten nog zeven keer vervellen voordat ze volwassen zijn en zich kunnen voortplanten.
Het schijn dat deze enorme sprinkhaan vrij algemeen voorkomt in Nederland. Je vindt hem alleen niet zo gemakkelijk door zijn perfecte schutkleur. Pas wanneer hij zich bedreigd voelt en na een lancering met zijn enorme achterpoten wegvliegt verraadt hij zijn aanwezigheid.
Bronnen:Wikipedia, SoortenBank.nl, https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken

Fietsroute langs monumenten rond het Bentwoud

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft een fietsroute monumenten rond het Bentwoud samengesteld. De tocht voert langs achttien monumenten in Benthuizen, Boskoop en Hazerwoude Dorp. Op Open Monumentendag 2015 heeft wethouder Kees van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn de route officieel ten doop gehouden.
DSC09134

De aantrekkelijke fietstocht is ongeveer 25 kilometer lang en voert u langs kenmerkend erfgoed, zoals kerken, boerderijen en een watertoren. Er zijn mogelijkheden om hem in te korten tot ongeveer 15 km.

De tijgerspin: een indrukwekkende dame

Ooit kwam deze mooie spin uitsluitend voor in het Middellandse Zeegebied. Door het warmer worden van de zomers kan hij zich tegenwoordig ook in noordelijker streken handhaven. Tot in Noorwegen aan toe. De verspreiding is snel gegaan. Waarschijnlijk komt dit door de wijze waarop jonge spinnetjes zich verplaatsen. Hangend aan een gesponnen draad laten ze zich door de wind naar nieuwe streken voeren. Zijn de omstandigheden daar naar wens, dan kan het nieuw bereikte gebied gekoloniseerd worden. Tot dusver zijn er geen signalen waargenomen die er op wijzen dat de tijgerspin oorspronkelijk aanwezige soorten bedreigt.

Tijgerspin 2015
Het grote, geel-zwart gestreepte vrouwtje is een opvallende verschijning. Lees verder De tijgerspin: een indrukwekkende dame

Zeeschelp uit tropische wateren

Een bijzondere vondst op de onverharde weg naar de parkeerplaats van Staatsbosbeheer langs de HSL: een grote schelp. Navraag bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam leert dat het gaat om een fossiel dat behoort tot de familie van de spitshorens (de Cerithiidae).
Fossiele spitshoren
Een kenmerk van deze horens is dat ze met 10 windingen geleidelijk in grootte toenemen. Aan de Nederlandse kust worden heel soms spitshorentjes gevonden, maar die zijn veel kleiner dan dit exemplaar. De spitshoren op het pad in het Bentwoud komt alleen voor in warme tropische wateren. Je vraagt je dan ook af hoe zo’n exotische zeeschelp daar terecht is gekomen. Welke weg heeft de spitshoren afgelegd om zo tussen het grind op het pad te belanden?