Jaarlijks archief: 2023

Versterk natuurbeleving en groene recreatie in Zuid-Holland

Een aantal ‘gebiedsvrienden’ roept de provinciale politiek op om serieus werk te maken van het belang van natuurbeleving en groene recreatie in het drukke Zuid-Holland. De gebiedsvrienden pleiten voor een robuust en goed gefinancierd programma, waarin de totstandkoming van recreatieve en ecologische verbindingen tussen de natuur- en groene recreatiegebieden een speerpunt moet zijn.

Er zijn in Zuid-Holland allerlei belangen die vragen om aandacht en voorrang. Denk aan woningbouw, energietransitie, mobiliteit, stikstof, landbouw en economische ontwikkeling. Deze belangen raken regelmatig aan natuur- en recreatiegebieden en voeren daarbij vaak de boventoon. Natuurbeleving en groene recreatie zijn belangrijk om inwoners een goede leefomgeving in hun provincie te bieden. Toch is er in de  overheidsbegrotingen vaak niet voldoende geld beschikbaar gesteld voor investeringen en onderhoud. Bovendien is de aandacht in de politiek versnipperd. Dat moet veranderen. In de komende Provinciale Statenperiode dient er een gelijkwaardig gewicht te worden geschonken aan natuurbeleving en groene recreatie.

Gebiedsvrienden
Onze provincie Zuid-Holland kent een aantal gebieden met bijzondere natuur- en recreatiewaarden. Veelal kent zo’n gebied een groep inwoners die zich hebben verenigd, bijvoorbeeld onder de naam ‘Vrienden van (naam gebied)’. Deze oproep is van afkomstig van de volgende ‘gebiedsvrienden’: Vereniging Vrienden van Vlietland, Stichting Rotte-Verband. Bewonersvereniging ‘het Rietveld’, Stichting Vrienden van de Goudse Hout, Milieuvereniging Zuidplas, Platform Mooi Zuidplas, Natuur- en Vogelwacht Rotta en de Vrienden van het Bentwoud.

Lees hier de volledige oproep