Home

  • Schorpioenvlieg 2011

Het is zo ver. De vos: lees meer over deze nieuwe bewoner van het Bentwoud.

Voor leden van de VVB: de jaarvergadering is op donderdag 23 november. Er komen twee interessante sprekers: Chris Kalden (voorzitter van de Stichting het Groene Hart) en Peter Vlasveld (samensteller van een publicatie over historie van de Noordplas). Via de nieuwsbrief volgt informatie over het tijdstip en de plek.

Een mooie toekomst voor de Grote Egelskop? Lees meer over deze waterplant.

De kleine watersalamander. Lees meer over dit engeltje.

Donderdag 9 november vanaf 19.30 uur komt het Gebruikersplatform bijeen in de Tas in Benthuizen. Bent u lid van de VVB? Schuif dan gerust om 19.00 uur aan om bij te praten met het bestuur van de vereniging en de andere leden.

Een gele kwikstaat overziet zijn leefgebied, door Klaas Kuit en Jan van Dijk.

De vereniging heeft haar visie op de toekomst van het Bentwoud gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Lees hier deĀ samenvatting van de visie. De volledige tekst kunt u hier nalezen.

Vereniging teleurgesteld over ontwerpsessies Verlengde Bentwoudlaan. Lees meer.

Wil je meer weten over de activiteiten van de vereniging het afgelopen jaar? Het Jaarverslag 2016 is beschikbaar.

De provincie Zuid-Holland organiseert bijeenkomsten voor het ontwerp van de N207 Zuid bij Waddinxveen en Boskoop. De vereniging is hiervoor uitgenodigd. De vereniging is gekant tegen de aanleg van de weg. Voor de bijeenkomsten heeft de vereniging uitgangspunten. Lees meer..
ontwerpprincipes plaatje

De Provincie Zuid-Holland heeft een besluit genomen over een onderzoekskrediet voor het uitwerken van het voorgenomen besluit tot de N207 Zuid. De Vrienden hebben ook hier hun visie op de beoogde Verlengde Bentwoudlaan gepresenteerd. Lees tekst waarmee op 29 juni 2016 is ingesproken bij Provinciale Staten.

De Vrienden van het Bentwoud heeft wethouder De Jong van Waddinxveen een plan aangeboden voor een wandel- en fietsverbinding tussen het Gouwebos en het Bentwoud. Lees meer.

 


Vernieling of overtreding melden?
Dat kan bij Staatsbosbeheer, Ari van der Graaf, 06-40329272.
Of anders bij de politie: 0900 88 44.