Home

  • Schorpioenvlieg 2011

N207 Zuid: bewoners doen Wob-verzoek bij de gemeente Alphen
De samenwerkende burgerinitiatieven, waaronder de Vrienden van het Bentwoud, hebben de gemeente Alphen gevraagd om de gegevens en rekenmodellen voor de berekening die de gemeente nu uitvoert in het kader van een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop. De aanleiding voor dit verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) is, dat wethouder Van Velzen weigert ook varianten door te laten rekenen waarbij de N207 Zuid tussen A12 bij Waddinxveen en de N209 bij Boskoop niet wordt aangelegd. De wethouder stelt zich op het standpunt dat deze weg langs Waddinxveen en door het Bentwoud er sowieso komt. Lees verder.

De fuut, lees meer over deze vogel met een bewogen verleden.

Nieuwe informatie noopt tot herbezinning aanleg N207 Zuid
Een aantal samenwerkende burgerinitiatieven, waaronder de Vrienden van het Bentwoud, heeft op 3 april 2018 een open brief gestuurd aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zij wijzen op nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen en die de noodzaak van de aanleg van de N207 Zuid tussen de A12 bij Waddinxveen en Boskoop twijfelachtig maakt. Zij vragen om in de lopende onderzoeken ook plaats in te ruimen voor alternatieven zonder de aanleg van dit traject. Lees verder.

Over de aanleg van de N207 Zuid heeft de VVB samen met andere verenigingen en organisaties op 31 januari 2018 een petitie aangeboden aan de leden van de Provinciale Staten. We vragen een pas op de plaats te maken om met nieuwe gegevens en voortschrijdend inzicht nader onderzoek te doen naar een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio, alvorens te besluiten tot aanleg van de N207 Zuid. Ook hebben we Bouwstenen voor een integrale visie in een notitie samengebracht.

IJs: de grootste vijand van de ijsvogel. Lees meer over deze vogel in het Bentwoud.

Argumenten tegen Verlengde Bentwoudlaan slaan aan bij Provincie
Verschillende politieke partijen krabben zich achter de oren als het gaat om de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Dit bleek bij de commissievergadering Verkeer van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De Vereniging Vrienden van het Bentwoud roept de politiek op om de aanleg van deze weg niet door te laten gaan. Lees meer.

Onze vereniging is op allerlei manieren actief. Voor een indruk lees het Jaarverslag 2017.

Winterwandeling op ‘derde kerstdag’ weer geslaagd. Lees meer.

Een zanglijster trotseert de kou. Lees meer.

Impressie najaarsbijeenkomst
“Van 1300 hectare naar 725, een gemiste kans door politiek korte termijn denken en fixatie of financiën. Jullie zetten een mooie en terechte stip op de horizon van 2100”. Dat stelde Chris Kalden, voorzitter van het bestuur van de Stichting het Groene Hart en spreker op onze najaarsbijeenkomst. Peter Vlasveld, samensteller van de publicatie De Drooggemaakte Noordplas, bood het historische perspectief op het Bentwoud.  Lees meer in deze impressie.  

De vereniging heeft haar visie op de toekomst van het Bentwoud gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Lees hier de samenvatting van de visie. De volledige tekst kunt u hier nalezen.


Vernieling of overtreding melden?
Dat kan bij Staatsbosbeheer, Ari van der Graaf, 06-40329272.
Of anders bij de politie: 0900 88 44.