Home

  • Schorpioenvlieg 2011

Geen composteerinriching bij de entree van het Bentwoud
Alweer in 2018 heeft de vereniging een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoogeveenseweg 57, 59 en 87, de weg langs de noordkant van het Bentwoud. Onderdelen hiervan, zoals een landwinkel en een minicamping, vinden we prima. Maar we hikken zwaar aan tegen het plan om bij de ingang Bentwoud Noord een composteerinrichting te maken. Klik hier voor onze toenmalige zienswijze. In maart 2020 biedt de gemeente Alphen gelegenheid om te reageren om het voornemen om het bestemmingsplan definitief vast te stellen. De vereniging blijft bij haar standpunt. Klik hier voor onze brief. 

Het Jaarverslag 2019 is verschenen
De vereniging is op allerlei manieren actief. Gezelligheid en strijd tegen de aanleg van de N207 Zuid hebben in 2019 voorop gestaan. Bekijk het Jaarverslag 2019 voor een indruk.

Weer een druk bezochte najaarsbijeenkomst
Ruim 80 leden luisterden met belangstelling naar de initiatieven die de Stichting Plezierrivier Rotte ontplooit om de rivier De Rotte als groen-blauw lint in Rotterdam een recreatieve plek te geven samen met de bewoners, ondernemers en gemeente. 
Kees Bot en Dirk Kuijper hebben de resultaten toegelicht van het onderzoek naar de verkeersstromen in de regio. Dit onderzoek is mede in opdracht van onze vereniging uitgevoerd door het bureau 4Cast BV. Dit is gebeurd op basis van de gegevens en het rekenmodel dat ook de Provincie Zuid-Holland gebruikt. Ons onderzoek toont aan wat we altijd al vreesden: de beoogde Verlengde Bentwoudlaan (gepland door het oosten van het Bentwoud) is overbodig om de huidige verkeersproblemen op te lossen en is zelfs  schadelijk omdat het meer (sluip)verkeer aantrekt dat geen bestemming heeft in de regio. Alle informatie vind je op de website van Het Molenberaad..

De vereniging heeft een zienswijze ingediend voor aandachtspunten voor de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingplan N207 Zuid. We blijven tegen de weg: wandelaars, paardrijders, fietsers of rustgenieters in het Bentwoud mogen de weg niet zien, horen of ruiken. Lees hier meer over onze zienswijze.

Tegen de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid) door het oosten van het Bentwoud.
Hier vindt u informatie over onze inzet, die we onder de naam “Het Molenberaad” doen samen met andere groeperingen uit de regio.

De vereniging heeft haar visie op de toekomst van het Bentwoud gepresenteerd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Lees hier de samenvatting van de visie. De volledige tekst kunt u hier nalezen.


Wilt u ons steunen of gewoon gezellig meedoen aan onze activiteiten?
Meld u aan als stemlid (€ 10,00 per jaar) of steunlid (gratis) bij info@bentwoud.info.